SALIMA

Translation is not available.

SZPI: zákazník by měl vědět, kdo a kde potraviny vyrábí

Dnešní tisková konference Státní zemědělské a potravinářské inspekce přinesla dvě hlavní témata. Tím prvním byla jakost a bezpečnost potravin optikou výsledků kontrol SZPI v roce 2017, tím druhým výsledky kontroly vína v návaznosti na novelu zákona o vinohradnictví a vinařství, která nabyla účinnosti 1. dubna loňského roku.

Ústřední ředitel SZPI také apeloval na to, aby u všech potravinářských výrobků byla povinnost označovat zemi původu a výrobce. „Chce to evropské řešení, aby stejná pravidla platila pro všechny země Evropské unie,“ uvedl mimo jiné Martin Klanica.

V loňském roce provedla SZPI celkem 45 530 kontrol, přičemž 11 522 v provozovnách společného stravování. Právě tuto oblast ve svém hledáčku považuje SZPI za nejzaostalejší a zjištění kontrol za velmi neuspokojivá. Každá čtvrtá kontrola ukázala na nějaký problém, kdy inspektoři zaregistrovali 2973 pochybení, přičemž 2072 se týkalo nedodržení hygienických předpisů. Na místě bylo uzavřeno 59 provozoven. Dále se SZPI věnovala kontrole provozoven potravinářských podniků, celních skladů a internetových obchodů.

Kontroly SZPI se také zaměřily na nevyhovující šarže potravin a ostatních výrobků, kdy zjistily 3184 nevyhovujících šarží, což představuje cca 15 % hodnocených vzorků. Nejvíce jich inspektoři odebrali v maloobchodní síti – celkem 2583. Čísla také ukázala, že z hlediska země původu jsou nejproblematičtější dovážené potraviny z tzv. třetích zemí, kdy požadavkům národních nebo evropských předpisů nevyhovělo 27,6 % hodnocených šarží. U potravin původem ze zemí EU to bylo jen 17 % a v případě tuzemských potravin jen 9,9 %. Mezi nejproblematičtější komodity patřil med (51 %), masné výrobky (18 %), ryby (18 %), víno (18 %), čerstvé ovoce (17 %), mléčné výrobky (14 %) a doplňky stravy (12 %).

Na tiskové konferenci také zazněla čísla, týkající se pravomocně uložených pokut v celkové výši 111 450 300 korun, loni bylo ukončeno 2172 správních řízení vedených s provozovateli potravinářských podniků. Inspekce loni uložila 11 837 zákazů uvádět potraviny do oběhu a celková hodnota zakázaných potravin přesáhla 28 milionů korun.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše