SALIMA

Translation is not available.

V předvečer zahájení Salimy budou vyhlášeny výsledky soutěží PIVEX

Ve 26. ročníku pivovarských soutěží PIVEX rozhoduje odborná degustační porota ve dvou kolech o vítězích a držitelích tradičních ocenění degustační soutěže ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2018.

Do pěti kategorií odborné soutěže lahvových (balených) piv PIVEX 2018 se přihlásilo celkem 53 značek piv z 13 průmyslových pivovarů z České republiky. 

Soutěže pod značkou PIVEX více než čtvrtstoletí uznávají pivovarští odborníci v kategorii nejprestižnějších a nejvýznamnějších degustačních hodnocení piva v České republice – už od roku 1992 je vyhlašovatelem a producentem soutěže marketingová, produkční a reklamní společnost SNIP & CO ve spolupráci se společností Veletrhy Brno a dalšími partnery.

Historie soutěže se začala psát při 1. ročníku mezinárodního pivovarského a sladařského stejnojmenného veletrhu PIVEX. Záštity a garance nad soutěžemi PIVEX letos převzali Jiří Milek - ministr zemědělství, Bohumil Šimek - hejtman Jihomoravského kraje, Petr Vokřál - primátor Statutárního města Brna a Jan Šuráň - prezident Českomoravského svazu minipivovarů. Záštitu nad letošním 26. Galavečerem pivovarníků a sladovníků České a Slovenské republiky převzal Český svaz pivovarů a sladoven. Odborným a produkčním garantem degustací je po celou dobu soutěží Výzkumný ústav pivovarský a sladařský v Praze a jeho sladařské pracoviště v Brně.

K druhé degustaci lahvových (balených) piv se odborní degustátoři sešli 31. ledna 2018. Vzorky označené pouze kódy posuzují vždy anonymně degustátoři (převážně sládci) ze soutěžících pivovarů, z VÚPS a dalších odborných institucí. Průběh soutěže za dohledu zástupců odborných garantů a producenta soutěže ověřuje notář. Hlavními hodnotícími kritérii při degustaci jsou chuť, plnost, vůně, říz, hořkost i jiné vlastnosti piva nebo příznaky podle dalších chuťových, čichových i vizuálních zjištění odborných degustátorů. V obou kolech soutěže jsou u všech vzorků piv prováděny laboratorní rozbory a senzorická hodnocení v laboratořích VÚPS. Konečný výsledek je určen součtem hodnot z obou kol a laboratorními rozbory potvrzujícími deklarované hodnoty přihlašovaných piv.

Veřejně jsou zejména z marketingových důvodů vyhlašována pouze piva umístěná na prvních třech pořadích. Vítězové jednotlivých kategorií získávají „ZLATÝ POHÁR PIVEX - PIVO 2018“. Absolutní vítěz soutěžního ročníku získává titul „CHAMPION ZLATÝ POHÁR PIVEX 2018“.

5. ročník soutěže sudových piv PIVEX hlásí také nárůst s účastí českých a slovenských pivovarníků

Každoročně rostoucí zájem výrobců piva o odbornou degustaci sudových (čepovaných) piv pod značkou PIVEX dokumentuje smysl a potřebu takové soutěže na podporu výroby a prodeje pivní produkce. Proto již popáté pořádá společnost SNIP & CO ve spolupráci s Veletrhy Brno, VÚPS Praha a jeho brněnským sladařským pracovištěm v České republice unikátní jednokolovou soutěž odborného hodnocení kvality pro sudová piva pod značkou ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2018 (průmyslové pivovary) a ZLATÝ miniSOUDEK PIVEX (minipivovary).

Odborná degustace a hodnocení kvality sudových – čepovaných piv doplňuje marketingovou podporu a komunikační nabídku odborníky uznávaných oficiálních soutěží pivovarského oboru probíhajících pod značkou PIVEX už od roku 1992, původně organizované pro piva ve spotřebitelském balení (lahve skleněné, PET/plechovky). V letošním roce 100. výročí založení Československa byly do soutěže ve všech kategoriích čepovaných piv pozvány také producenti sudových piv ze Slovenské republiky. K dnešnímu dni je přihlášeno 49 značek čepovaných piv, z toho také 3 ze Slovenska (Pivovary Topvar a Remeselný pivovar Karpat).

Před zahájením Mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA (v pondělí 26. února 2018) proběhne soutěžní neveřejná degustace sudových - čepovaných piv v hotelu Voroněž. Kromě odborné poroty dostane příležitost degustovat v souběhu s profesionály také skupina laických degustátorů z médií a jiných profesí. Rostoucí zájem o degustační setkání potvrzuje, že si soutěž sudových piv našla své místo mezi špičkovými oficiálními degustacemi lahvových piv v České republice pod značkami PIVEX a České pivo, garantovanými Českým svazem pivovarů a sladoven.

Na pivním trhu citelně pociťují úbytek konzumentů nejen pivovary, ale hlavně provozovatelé restaurací a tradičních hospod. Stále ubývá konzumentů, a to i pod vlivem tvrdého protikuřáckého zákona. Pozitivním trendem je v soutěži stále více malovýrobců z minipivovarů a restauračních pivovarů.

Na soutěži se jako hlavní partner podílí dodavatel výčepních technologií a zařízení - společnost THERMOTECHNIKA BOHEMIA, která dodává pro soutěž sudových – čepovaných piv potřebné množství jednotných výčepů a s nimi související servis během degustací.

Oficiální vyhlášení výsledků soutěží – 26. ročník ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2018 a 5. ročník ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2018 a ZLATÝ miniSOUDEK PIVEX 2018 proběhne 26. února 2018 v hotelu Voroněž v Brně v úvodu 26. Galavečera pivovarníků a sladovníků České republiky a Slovenské republiky pod garancí Českého svazu pivovarů a sladoven (vstup je pouze na zvláštní pozvánky). Pro média budou výsledky soutěží PIVEX vydány v odpoledních hodinách 26. 2. s embargem na zveřejnění do zahájení vyhlášení.

Produkční tým soutěží PIVEX posílila významná osobnost českého pivovarnictví

Ivan Chramosil (* 1946) je v českém pivovarnictví opravdovou legendou. Před studiem Střední průmyslové školy potravinářských technologií v pražské Podskalské ulici se vyučil v pivovaru Staropramen na Smíchově, kam také po vojně nastoupil. V 25 letech dostal nabídku stát se sládkem pivovaru u Fleků, kde působil 44 let od roku 1971 do roku 2015. V oboru zůstal a v současné době vaří pivo v Praze v pivovaru U Supa.

Svojí odborností a pozicí uznávaného sládka je i v současnosti Ivan Chramosil osobností českého pivovarnictví - za svůj vzor ho považují generace dalších sládků a pivovarnických odborníků. Mnoho z nich k němu ke Flekům chodilo za dob studií na praxi. Pivovarnictví se od něj učili také dlouholetý úspěšný ředitel Budějovického Budvaru Jiří Boček nebo současný starší obchodní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka, ale i mnoho dalších.

Ivan Chramosil je legendou také v zahraničí. Čtrnáct let je certifikovaným členem degustační poroty Mistrovství Evropy piv – Europe Beer Star, kterou organizuje Doemens Schulle – soukromá pivovarská škola s nejlepší odbornou pověstí v pivovarském sektoru nejen v Evropě, ale i ve světě. Opakovaně je zván do USA do soutěže World Beer Cup a spolupracuje s mnoha pivovary po celém světě.

Za svou kariéru získal mnoho ocenění – byl uveden mezi osobnost do Síně slávy Českého svazu pivovarů a sladoven, získal titul Sládek roku 2011 od Sdružení přátel piva, od magazínu Pivo, Bier & Ale získal titul Český pivní patriot, udělovaný výhradně osobnostem, které celý svůj život (resp. déle než 30 let), pracují pouze v jednom pivovaru.

Pan Ivan Chramosil je odborným konzultantem soutěží PIVEX od letošního roku a doplňuje odborný tým, který od počátku spolupracoval a ještě i spolupracuje s emeritním odborným garantem Antonínem Kratochvílem.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše