URBIS SMART CITY FAIR

Translation is not available.

Začala diskuse o vodě

Jedna z částí pavilonu G1, která se změnila v přednáškový sál v rámci veletrhu URBIS, bude po celé dva dny věnována vodě. Program, připravený ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR, nabízí přednášky a následné diskuse na téma digitalizace vodohospodářské infrastruktury a služeb, cirkulární ekonomika a soběstačnost, legislativa a další. Úvodní slovo dnes patřilo Zdeňku Svitákovi z akciové společnosti DHI, který se dotkl pojmu Voda 4.0 a hovořil o trendech, technologiích a současných výzvách vodního hospodářství měst a obcí.

Autor:  Brenda Annerl , fotografie podléhá licenci Creative Commons

Zdeněk Sviták v krátkém historickém exkurzu připomněl, jak se vyvíjel vodohospodářský a technologický pohled na vodu v různých obdobích, kdy klíčovými tématy bylo centralizované zásobování vodou, úprava vody na vodu pitnou, čištění odpadních vod a kterým je nyní komplexní nakládání s dešťovými a odpadními vodami. Zdůraznil, že technologie používané ve vodním hospodářství nejsou cílem, ale prostředkem, který pomáhá reagovat na aktuální výzvy. „Těchto výzev je celá řada a každá z nich by vydala na samostatnou přednášku - urbanistický rozvoj, klimatické změny, spolehlivost dodávek, tlak na cenu vody, stárnutí infrastruktury, bezpečnostní rizika, kvalita dodávané vody, dešťové vody, bleskové povodně, odlehčovací komory, efektivita provozu ČOV, obtížná výstavba, informovanost veřejnosti či lidské zdroje. Pracovníkům v této oblasti je v průměru přes padesát let a čeká nás generační obměna. Technologický rozvoj by nad tím vším měl být jako rozevřený deštník, jehož základem je kvalifikovaná práce s daty. V oblasti Smart City je nutno definovat koncept pro vodu,“ uvedl mimo jiné Zdeněk Sviták.

Podle jeho slov pracují odborníci s velkým množstvím dat, které získávají od klientů například formou smart meteringu či za pomoci dalších analytických nástrojů. Na druhé straně dochází k velkému zjednodušení uživatelských rozhraní, neboť pracovníci chtějí mít informace dostupné na různých zařízeních v co nejpřívětivější vizuální podobě. „Dnes je samozřejmostí pracovat na notebooku nebo tabletu, do budoucna se dá očekávat příchod nových zařízení,“ říká Zdeněk Sviták, který na závěr svého vystoupení uvedl několik příkladů z praxe – on-line modelů vodovodů, které pomáhají s předcházením problémů s kvalitou vody v Písku či Curychu, monitorů pomáhajících v Itálii lokalizovat úniky vody či optimalizovat provoz vodovodního a kanalizačního systému ve francouzském Toulonu.

More news from the fair trade

06. 06. 2019 URBIS SMART CITY FAIR Tři Zlaté medaile URBIS 2019 pro chytré výrobky

Inovativní kontejner na oděvy TUČŃÁK od společnosti TextilEco, a.s., plánovač tras nové generace pro veřejnou dopravu a mobilitu jako služba s názvem AnyRoute od firmy Umotional s.r.o. a řídicí informační systém RISII od dodavatele Herman systems, s.r.o. a vystavovatele Dopravní...

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše