TECHAGRO

Stříbrná medaile 2020 přinese ocenění nových technických řešení

Zemědělský svaz ČR spolu s Českou technologickou platformou pro zemědělství vyhlašují soutěž Stříbrná medaile 2020. Hodnotit se budou inovativní technická řešení. Vítěze vybere odborná komise. Nominovat můžete do 23. února 2020.

Zemědělský svaz ČR spolu s Českou technologickou platformou pro zemědělství vyhlašují soutěž Stříbrná medaile 2020. Soutěž je určena pro technická řešení jednotlivých funkcí exponátů, které budou v tomto roce představeny na veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2020.

Hodnotitelská komise složená ze zástupců zemědělské praxe a výzkumné sféry bude na základě podkladů přihlašovatelů hodnotit novost a originalitu řešení příslušného technického detailu. Ve dvou hodnotících kolech vybere exponáty, které budou zveřejněny před veletrhem TECHAGRO 2020 a zástupcům vystavovatelů budou na veletrhu slavnostně předána osvědčení o získání ceny Stříbrná medaile 2020.

Nominovat exponáty s inovativními řešeními lze do 23. února 2020.

Další aktuality z veletrhu