Národní výstava myslivosti

Ministr zemědělství ocenil Jaroslava Bočka za zásluhy o les

U příležitosti letošního životního jubilea (85 let) ocenil ministr zemědělství Miroslav Toman za zásluhy o les a významný přínos českému lesnictví pana Jaroslava Bočka. Dnes v rámci Národní výstavy myslivosti mu na pódiu a za doprovodu mysliveckých trubačů Mendelovy univerzity poděkoval za celoživotní práci a spolu s Patrikem Mlynářem, náměstkem ministra zemědělství pro řízení Sekce lesního hospodářství, mu předal grafický list a lovecký tesák.

„Toto uznání považuji za ocenění práce celého kolektivu velmi kvalifikovaných lesníků, jejichž posláním je pracovat pro zachování dobré podstaty našich lesů,“ uvedl dnes oceněný Jaroslav Boček s tím, že dobré věci je třeba aplikovat i do budoucnosti českého lesnictví. Jaroslav Boček v rámci své profesní kariéry přispíval svými odbornými i manažerskými schopnostmi k řešení významných problémů, například větrné kalamity v roce 1984 nebo odstraňování následků imisních škod v Krušných horách. Podporoval také zavádění nové techniky do lesního hospodářství a zpracování dřevní hmoty v tuzemsku.

Jaroslav Boček je absolventem Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. Působil na vedoucích pozicích podnikového ředitelství Jihomoravských státních lesů a také vykonával funkci ředitele odboru a posléze ministra na Ministerstvu lesního a vodního hospodářství ČR v letech 1988 a 1989.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše