Národní výstava myslivosti

Ministr zemědělství ocenil Jaroslava Bočka za zásluhy o les

U příležitosti letošního životního jubilea (85 let) ocenil ministr zemědělství Miroslav Toman za zásluhy o les a významný přínos českému lesnictví pana Jaroslava Bočka. Dnes v rámci Národní výstavy myslivosti mu na pódiu a za doprovodu mysliveckých trubačů Mendelovy univerzity poděkoval za celoživotní práci a spolu s Patrikem Mlynářem, náměstkem ministra zemědělství pro řízení Sekce lesního hospodářství, mu předal grafický list a lovecký tesák.

„Toto uznání považuji za ocenění práce celého kolektivu velmi kvalifikovaných lesníků, jejichž posláním je pracovat pro zachování dobré podstaty našich lesů,“ uvedl dnes oceněný Jaroslav Boček s tím, že dobré věci je třeba aplikovat i do budoucnosti českého lesnictví. Jaroslav Boček v rámci své profesní kariéry přispíval svými odbornými i manažerskými schopnostmi k řešení významných problémů, například větrné kalamity v roce 1984 nebo odstraňování následků imisních škod v Krušných horách. Podporoval také zavádění nové techniky do lesního hospodářství a zpracování dřevní hmoty v tuzemsku.

Jaroslav Boček je absolventem Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. Působil na vedoucích pozicích podnikového ředitelství Jihomoravských státních lesů a také vykonával funkci ředitele odboru a posléze ministra na Ministerstvu lesního a vodního hospodářství ČR v letech 1988 a 1989.