IDET

Konference CATE opět doprovodí bezpečnostní veletrhy

Společně s bezpečnostními veletrhy se již tradičně uskuteční konference CATE, která opět vytvoří prostor pro odbornou diskuzi nad současnými tématy. Konat se bude ve čtvrtek a v pátek v sálech pavilonů P a E.

Logistika v ozbrojených silách 

Termín konání: čtvrtek 30. 5. 2019, 9.00–14.00 hod.
Místo konání: sál P1, pavilon P

Budoucí vývoj a trendy v logistice, použití umělé inteligence, automatizace a robotizace, simulace a nástroje

Cíl
Nabídnout příležitosti k odborné diskusi o současných problémech v logistice ozbrojených sil v měnícím se bezpečnostním prostředí a prezentace výsledků vědeckého výzkumu a vývoje v oblasti vojenské logistiky a dopravy. 

Témata

  • Nadnárodní a národní logistická podpora pro operace vedené NATO, OSN a Evropskou unií
  • Moderní logistické a dopravní technologie
  • Budoucí vývoj v logistické podpoře
  • Modelování a simulace logistických a dopravních problémů
  • Systém plánování a řízení logistické podpory
  • Dodávky potravin a vody
  • Správa majetku a životní cyklus materiálů
  • Rizikové faktory ovlivňující systémy logistické podpory

Mezinárodní konference vojenských technologií 2019 

Termín konání: čtvrtek 30. 5. 2019, 9.00–14.30 a pátek 31. 5. 2019, 9.00–14.30
Místo konání: sály S2, S3, S4, E2, E3, foyer – pavilon E

7. mezinárodní konference o vojenských technologiích (ICMT) je mezinárodním fórem pro výměnu inovativních myšlenek v oblasti vojenské techniky. Má osm sekcí zahrnující například – zbraně a munice, bojová a speciální vozidla, ženijní zabezpečení, geodetickou sekci, kybernetické a robotické systémy, leteckou techniku, radarové systémy a komunikační technologie. Konference je doprovázena vědeckým programem Mezinárodní výstavy obranných a bezpečnostních technologií IDET 2019.

Obrana a strategie 2019 

Strategické alternativy pro vývoj ozbrojených sil

Termín konání: pátek 31. 5. 2019, 9.00–17.00
Místo konání: Konferenční sál P1, pavilon P
Vložné: 1.250 Kč/50 EUR

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany pořádá ve dnech 29.–31. května 2019 ve spolupráci s Vojenským výzkumným ústavem, s.p. Brno V. ročník mezinárodní konference „Defence and Strategy“ (Obrana a strategie). Konference je tradičním setkáním akademických pracovníků, odborníků z praxe a bezpečnostních a obranných analytiků z České republiky a zahraničí. Konference je jedinečnou příležitostí pro sdílení znalostí, vytváření přístupů nejlepší praxe a sjednocování pohledů na řešení zásadních problémů zajišťování obrany státu s využitím analytických nástrojů podpory strategické úrovně rozhodování. Tento ročník konference je věnován problematice rozvoje ozbrojených sil a jeho alternativám. Oslaven bude měnící se charakter konfliktů a výzvy pro adaptaci ozbrojených sil; role ozbrojených sil a klíčové úkoly spojené s vývojem politických priorit; strategie rozvoje ozbrojených sil se zaměřením na region střední Evropy; prioritní požadavky a kritické nedostatky ve schopnostech a přístupy k adaptaci ozbrojených sil zahrnující metody a analytickou podporu.

Foto: archiv BVV

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše