Mezinárodní strojírenský veletrh

Indický stát Džárkhand prezentuje v Brně investiční příležitosti

Indie je aktuálně nejrychleji rostoucí světovou ekonomikou a stát Džárkhand s 35 miliony obyvateli a ekonomickým růstem 8,6 % patří k nejprogresivnějším v rámci celé Indie. „Jsme druhým nejrychleji rostoucím státem z hlediska ekonomiky. V posledních letech jsme se hodně zaměřili na vytváření příznivých podmínek pro investory,“ uvedl na tiskové konferenci Raghubar Das, předseda vlády státu Džárkhand, který mimo jiné dnes v Brně stvrdil podpisem memorandum o spolupráci s firmou Home Credit.

Indii tvoří 29 států a 7 federálních území. Každá oblast se pyšní různými investičními příležitostmi, které závisí na mnoha faktorech, počínaje zeměpisnou polohou, přírodními zdroji, kvalifikovanou pracovní silou i technologickým pokrokem. Džárkhand má to štěstí, že  se zde nachází 40 % veškerého indického nerostného bohatství. Kromě toho je velmi mladým regionem, neboť 60 % populace tvoří právě mladé obyvatelstvo. „Velkou pozornost proto věnujeme vzdělávání mladých lidí v technologických oborech,“ říká předseda vlády. Aktuální inspirací je i národní projekt „Make in India“ (Vyrobte v Indii), na kterou politická reprezentace Džárkhandu reagovala lokální kampaní „Make in Jharkand“ a zaměřila se na podporu místní výroby.

Současná průmyslová výroba v Džárkhandu má na co navazovat. Už v roce 1904 zde vybudoval rodinný holding Tata první ocelárnu a později i známou výrobnu automobilů Tata Motors. Také československo-indická spolupráce zanechala v Džárkhandu viditelnou stopu už před šedesáti lety. „Například v hlavním městě Ranchi sídlí jedna z největších strojírenských firem HEC. V době jejího zakládání vznikla s československou pomocí strojírna a slévárna. Vláda nyní pomáhá modernizaci společnosti, na které se opět podílí společný česko-indický tým. V tomto kontextu chceme s Českou republikou podepsat další dvě smlouvy,“ uvedl Raghubar Das, který pozval české podnikatele jak k návštěvě indického pavilonu na brněnském výstavišti, tak indického státu samotného.

Na odpolední tiskové konferenci dnes vystoupil také předseda agentury EEPC INDIA T S Bhasin, který hovořil jak o vystavujících firmách, tak o vývoji vzájemného obchodu mezi Českou republikou a Indií. Navázal na něj velvyslanec Indie v České republice Krishan Kumar. „Do Indie jde jen 0,5 %  českého dovozu. Vidím zde velký obchodní potenciál,“ potvrdil indický velvyslanec, který jako další pozitivní signál pro spolupráci uvedl aktuální růst české ekonomiky. Jako historik připomněl ve svém vystoupení o bilaterálních vztazích i vzdálenější dobu, kdy se do českých zemí dovážely z Indie hedvábné látky a koření. „Ve dvacátých letech minulého století byly značky jako Baťa nebo Jawa běžným pojmem v indickém slovníku. Před sametovou revolucí bylo Československo druhým největším exportérem v oblasti obranného průmyslu,“ uvedl s tím, že účast téměř devadesáti firem na Mezinárodním strojírenském veletrhu je vítanou příležitostí pro budoucí rozvoj společného obchodu.

Další aktuality z veletrhu