Mezinárodní strojírenský veletrh

Indie láká české investory

Česko-indické podnikatelské fórum na MSV 2017 jednalo o nových možnostech spolupráce včetně zapojení českých firem do programu „Make in India“. Významné příležitosti nabízejí také sektory obranného a leteckého průmyslu, automobilového průmyslu, informačních technologií, energetiky a důlní těžby.

„Veletrh MSV je pro Indii jedinečný. Jsme tu po pěti letech opět jako “země partner” a zaznamenali jsme, že rozsah veletrhu za tuto dobu vzrostl. Indie zde má významnou účast zástupců obchodu i průmyslu, z různých částí země přijelo více než 80 vystavovatelů,“ informoval na bilaterální konferebci C.R. Chaudhary, ministr obchodu a průmyslu Indické republiky. „Každoroční pořádání takto působivého veletrhu jistě posiluje ekonomické vazby střední Evropy se zbytkem světa. Jsem přesvědčen, že účast Indie na MSV spolu s bilaterálními jednáními, která zde vedeme, vydláždí cestu k prohloubení obchodních a investičních vazeb mezi Indií a Českou republikou,“ dodal indický ministr. Ocenil také pohostinné přijetí indické delegace a označil Českou republiku za bránu do Evropské unie a k regionu střední a východní Evropy. Připomněl, že vzájemný obchod Indie a České republiky za poslední rok vzrostl na 1 mld. USD.

Jednání Česko-indického podnikatelského fóra předcházela schůzka ministra C.R. Chaudharyho s jeho českým protějškem Jiřím Havlíčkem, kde byl potvrzen oboustranný zájem o prohloubení ekonomické spolupráce. „Indie je po pěti letech partnerskou zemí MSV, což je důvod, abychom bilancovali naše dosavadní ekonomické vztahy a diskutovali o tom, co můžeme udělat pro jejich další rozvoj. Shodli jsme se, že je celá řada zajímavých oborů, kde mohou naše firmy spolupracovat. V prvé řadě je to vládní program „Make in India“, do kterého bychom se rádi zapojili. Velké příležitosti vidíme v sektoru obranného a leteckého průmyslu, stejně tak v automobilovém průmyslu a v silně se rozvíjejícím odvětví IT a služeb,“ informoval na závěr schůzky ministr Havlíček. Zároveň veřejně ocenil účast indických firem na letošním MSV jako významný impuls pro další rozvoj vzájemných vztahů.

Konferenci uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR, který na spolupráci s Indií klade velký důraz, protože objem vzájemného obchodu a investic zatím ani zdaleka nenaplňují potenciál daný velikostí a růstem indického trhu. Změnit by to mohl program „Make in India“, který zahraničním investorům umožní držet v indických firmách až stoprocentní podíl, pokud budou na trh dodávat zboží pod značkou „Make in India“. Zpracovatelský průmysl dnes v Indii vytváří jen asi 18 % HDP a vláda chce tento podíl během pěti let zvýšit na 25 %. Podmínkou pro rozvoj průmyslu je také uvolnění regulace trhu práce a zlepšení dopravní infrastruktury a zásobování energiemi. Právě v těchto oblastech vidí ministr C.R. Chaudhary příležitosti pro spolupráci s českými firmami.

Obchodování s Indií je pro naše firmy velkou příležitostí, ale zároveň se zde musejí vyrovnat s místními odlišnostmi a překážkami. Podle odborníků z CzechTrade je třeba připravit se na dlouhé jednání, důkladně předem prozkoumat trh a zajistit přítomnost vlastního obchodního zástupce. A nedoporučuje se indické partnery ani indický trh podceňovat, uspějí tam pouze špičkové výrobky a technologie. Spolu s růstem HDP – loni o 7,8 % - v Indii stoupá životní úroveň a s ní i nároky obyvatel. Obrovským tempem roste střední vrstva a vysoký podíl dětí a mladých lidí svědčí o tom, že Indii patří i budoucnost a vyplatí se k tamnímu trhu přistupovat s dlouhodobou vizí.

Další aktuality z veletrhu