International Engineering Fair

Übersetzung nicht verfügbar.

Indie láká české investory

Česko-indické podnikatelské fórum na MSV 2017 jednalo o nových možnostech spolupráce včetně zapojení českých firem do programu „Make in India“. Významné příležitosti nabízejí také sektory obranného a leteckého průmyslu, automobilového průmyslu, informačních technologií, energetiky a důlní těžby.

„Veletrh MSV je pro Indii jedinečný. Jsme tu po pěti letech opět jako “země partner” a zaznamenali jsme, že rozsah veletrhu za tuto dobu vzrostl. Indie zde má významnou účast zástupců obchodu i průmyslu, z různých částí země přijelo více než 80 vystavovatelů,“ informoval na bilaterální konferebci C.R. Chaudhary, ministr obchodu a průmyslu Indické republiky. „Každoroční pořádání takto působivého veletrhu jistě posiluje ekonomické vazby střední Evropy se zbytkem světa. Jsem přesvědčen, že účast Indie na MSV spolu s bilaterálními jednáními, která zde vedeme, vydláždí cestu k prohloubení obchodních a investičních vazeb mezi Indií a Českou republikou,“ dodal indický ministr. Ocenil také pohostinné přijetí indické delegace a označil Českou republiku za bránu do Evropské unie a k regionu střední a východní Evropy. Připomněl, že vzájemný obchod Indie a České republiky za poslední rok vzrostl na 1 mld. USD.

Jednání Česko-indického podnikatelského fóra předcházela schůzka ministra C.R. Chaudharyho s jeho českým protějškem Jiřím Havlíčkem, kde byl potvrzen oboustranný zájem o prohloubení ekonomické spolupráce. „Indie je po pěti letech partnerskou zemí MSV, což je důvod, abychom bilancovali naše dosavadní ekonomické vztahy a diskutovali o tom, co můžeme udělat pro jejich další rozvoj. Shodli jsme se, že je celá řada zajímavých oborů, kde mohou naše firmy spolupracovat. V prvé řadě je to vládní program „Make in India“, do kterého bychom se rádi zapojili. Velké příležitosti vidíme v sektoru obranného a leteckého průmyslu, stejně tak v automobilovém průmyslu a v silně se rozvíjejícím odvětví IT a služeb,“ informoval na závěr schůzky ministr Havlíček. Zároveň veřejně ocenil účast indických firem na letošním MSV jako významný impuls pro další rozvoj vzájemných vztahů.

Konferenci uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR, který na spolupráci s Indií klade velký důraz, protože objem vzájemného obchodu a investic zatím ani zdaleka nenaplňují potenciál daný velikostí a růstem indického trhu. Změnit by to mohl program „Make in India“, který zahraničním investorům umožní držet v indických firmách až stoprocentní podíl, pokud budou na trh dodávat zboží pod značkou „Make in India“. Zpracovatelský průmysl dnes v Indii vytváří jen asi 18 % HDP a vláda chce tento podíl během pěti let zvýšit na 25 %. Podmínkou pro rozvoj průmyslu je také uvolnění regulace trhu práce a zlepšení dopravní infrastruktury a zásobování energiemi. Právě v těchto oblastech vidí ministr C.R. Chaudhary příležitosti pro spolupráci s českými firmami.

Obchodování s Indií je pro naše firmy velkou příležitostí, ale zároveň se zde musejí vyrovnat s místními odlišnostmi a překážkami. Podle odborníků z CzechTrade je třeba připravit se na dlouhé jednání, důkladně předem prozkoumat trh a zajistit přítomnost vlastního obchodního zástupce. A nedoporučuje se indické partnery ani indický trh podceňovat, uspějí tam pouze špičkové výrobky a technologie. Spolu s růstem HDP – loni o 7,8 % - v Indii stoupá životní úroveň a s ní i nároky obyvatel. Obrovským tempem roste střední vrstva a vysoký podíl dětí a mladých lidí svědčí o tom, že Indii patří i budoucnost a vyplatí se k tamnímu trhu přistupovat s dlouhodobou vizí.

Weitere News von der Messe

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše