Mezinárodní strojírenský veletrh

Medaile za celoživotní dílo pro profesora Kopáčka

U příležitosti mezinárodního strojírenského veletrhu se odehrává tradičně soutěž o nejlepší exponáty – Zlaté medaile MSV. Již třináct let se na slavnostním večeru udílí také ocenění pro oborové osobnosti za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy. V letošním roce hodnotitelská komise rozhodla, že Zlatou medaili udělí prof. ing. Jaroslavu Kopáčkovi, CSc.

Profesor Kopáček patří mezi nejvýraznější osobnosti oboru hydrauliky a pneumatiky, kterému věnoval celý svůj profesní život a stále ve svých úctyhodných 88 letech aktivně působí na VŠB – Technické univerzitě v Ostravě.

Kromě pedagogické činnosti se v průběhu své více než šedesátileté kariéry podílel na četných projektech a výzkumu oboru hydrauliky a pneumatiky. Jeho akademická dráha byla bohužel na 20 let přerušena v reakci na jeho zásadní postoj k událostem roku 1968. Během následující doby působil ve Výzkumném ústavu hydraulických mechanizmů v Dubnici nad Váhom. Na fakultu byl Jaroslavu Kopáčkovi umožněn návrat v roce 1990, kdy byl jmenovaný profesorem pro obor hydraulických strojů a zařízení.

S myšlenkou pravidelně oceňovat osobnosti, které se za svůj profesní život zásadním způsobem zasloužily o rozvoj technického oboru v České republice, přišla v roce 2006 redakce strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum v čele se šéfredaktorem a vydavatelem Romanem Dvořákem. Na letošní ocenění zlatou medailí byl profesor Kopáček navržen Českou vědeckotechnickou společností, kde po dlouhá léta aktivně působil.