PYROS, ISET

Dopravní policie slaví 100 let, právě jí patří expozice Policie ČR

100 let slaví letos dopravní policie. Prezentace Policie České republiky se tedy ponese zejména v duchu tohoto výročí. Chybět nebudou tradiční ukázky policejní práce, na polygonu se mimo jiné předvede zásahová jednotka i jízdní policie. Expozice v pavilonu F však bude patřit zmiňovanému stoletému výročí, PČR se velkou měrou zapojí i do obřího Dne bezpečnosti - Záchranáři dětem, který se koná 1. 6. v pavilonu Z.

100 let slaví letos dopravní policie. Prezentace Policie České republiky se tedy ponese zejména v duchu tohoto výročí. Chybět nebudou tradiční ukázky policejní práce, na polygonu se mimo jiné předvede zásahová jednotka i jízdní policie.

Expozice v pavilonu F však bude patřit zmiňovanému stoletému výročí. „Na základě rozkazu č. 69 z 15. srpna 1919 ústředního policejního inspektorátu byla zřízena v rámci hlavního města Prahy dopravní stráž, předchůdce dnešní dopravní policie,“ přiblížil František Procházka z PR manažer z oddělení tisku a prevence jihomoravské policie.

Návštěvníci si prohlédnou řadu historických i novodobých vozidel a zařízení, které provázejí dopravní policii její celou historií. Uvidí motorky, vozidla, radary, které sloužily k měření rychlosti nebo zastavování vozidel. „Mnoho z exponátů bude z pražského Policejního muzea. Moderní vozidla dodá nejen Brno, ale také ostatní krajská ředitelství policie, protože některá se využívají jen při mimořádných příležitostech, třeba na hranicích. Na výstavišti bude ke zhlédnutí také vozidlo potřebné pro vážení kamionů,“ popsal Procházka.

Dalo by se říci, že expozice bude pestrobarevná, neboť barvy vozidel dopravní policie se postupně měnily. „Byly žluté, zelené, modré, dnes modro-stříbrné,“ poznamenal muž s policejní hodností nadpraporčíka.

Video o práci dopravní policie najdete zde


Běh na radar a brýle simulující požití návykových látek

Policie ČR se opět zapojí i do organizace Dne IZS, který se už tradičně odehrává 1. června v pavilonu Z. Na akci s podtitulem Záchranáři dětem si zájemci na policejním stanovišti prohlédnou například čtyřkolku, vyzkouší běh na radar nebo mohou vyplnit test ze znalostí dopravních předpisů a značek. „Dovezeme i speciální brýle simulující požití alkoholu a dalších návykových látek. Daný stav má zájemcům přiblížit vnímání pod vlivem návykových látek. Chybí odhad vzdálenosti, jsou zpomalené reakce, orientace v prostoru je špatná,“ popsal František Procházka. Na oči si je mohou nasadit děti starší 15 let, které mohou poznat, jaké to je, když mají v krvi 1,5 – 2 promile alkoholu, nebo když si zakouří marihuanu či zkusí LSD. Zjistí také, jak jejich tělo (ne)reaguje v případě velké únavy.

Co přesně v pavilonu Z uvidíte a Policie ČR zde u příležitosti Dne bezpečnosti představí?

  • vozidlo MMC (mobilní monitorovací centrum)
  • otočný trenažer simulující přetočení vozidla při dopravní nehodě
  • čtyřkolka
  • MKKC (mobilní krizové komunikační centrum)
  • ukázka balistické ochrany policisty
  • ukázka technických prostředků sloužících k násilnému vniknutí
  • protiúderové prostředky policisty
  • AED
  • zastavovací pás
  • DRON


Dopravní policie
Zabezpečuje plnění úkolů v oblasti silničního provozu. Vedle přímého výkonu služby plní na úrovni krajského ředitelství funkci koordinačního a řídícího orgánu ve vztahu k dopravním inspektorátům policie při územních odborech vnější služby. Mezi hlavní úkoly na úrovni kraje mimo jiné patří: koordinovat, řídit a kontrolovat výkon služby dopravní policie podřízených složek, metodicky zabezpečovat výkon odborného řízení svých služeb, provádět analytickou, metodickou, kontrolní a koordinační činnost při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, při jeho řízení a při odhalování i objasňování přestupků v silničním provozu, vykonávat činnosti správního orgánu ve věci přezkoumávání pravomocných rozhodnutí uložených v blokovém řízení, sledovat vývoj dopravní nehodovosti a na základě analýzy navrhovat opatření k řešení situace, spolupůsobit při preventivně výchovné činnosti zaměřené na účastníky silničního provozu, zabezpečovat úkoly spojené s přepravou nadrozměrných nákladů, převozů cenin a doprovodu delegací, vykonávat dopravně inženýrskou činnost a poskytuje odborná stanoviska.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše