REHAPROTEX

Doprava musí sloužit všem bez rozdílu, řekl na veletrhu premiér Babiš

Předseda vlády Andrej Babiš na REHAPROTEX přicestoval speciálně vypraveným vlakem, prohlédl si stánky vystavovatelů a zúčastnil se konference o odstraňování bariér v železniční dopravě.

Hlavním tématem prvního dne veletrhu byla přeprava osob se zdravotním postižením. Cesta do Brna speciálním vlakem REHAEXPRES umožnila premiérovi bezprostředně poznat problémy, se kterými se hendikepovaní cestující potýkají. Andrej Babiš poté přiznal, že veřejná doprava stále není pro zdravotně postižené komfortní, a slíbil, že vláda bude na řešení těchto problémů pracovat. Současně ocenil nabídku veletrhu REHAPROTEX, který má podle jeho slov pro osoby se zdravotním postižením velký význam. „Je velice důležité, aby naše občanská společnost a stát řešily problémy lidí se zdravotním postižením. Využil jsem tři hodiny jízdy z Prahy, abych promluvil s lidmi, kteří mají tento problém, a určitě jim chceme pomoci. Doprava v naší zemi musí sloužit všem bez rozdílu,“ prohlásil Andrej Babiš v úvodu veletržní konference Jak se změní podmínky cestování lidí se zdravotním postižením po liberalizaci železniční dopravy a další změny pro OZP.

Premiér uvítal, že se konference zabývá tak důležitou věcí, jako je přístupnost dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, seniory a hendikepované osoby. Připomněl, že zejména pro seniory a zdravotně postižené je veřejná doprava často jedinou možností, jak mohou cestovat bez velkých nákladů. „Osobně si myslím, že vůči znevýhodněným osobám máme v České republice velký dluh. Přes pokrok v nedávných letech nemůžeme říct, že naše veřejná doprava je pro spoluobčany se specifickými potřebami naprosto komfortní. Dokud tu budou existovat omezení či nepohoda jen kvůli hendikepu, pak nemůžeme říct, že máme hotovo,“ konstatoval Andrej Babiš.

Požadavky na přístupnost železniční infrastruktury nebo podobu vozidel definuje již přijatá legislativa, ale premiér nastínil také další konkrétní kroky, které by stát mohl udělat. „Zákony a předpisy samy o sobě nezajistí důstojnou a bezproblémovou přepravu hendikepovaných osob, vše je totiž o lidech, a hlavně o celospolečenském konsenzu. Proto stát musí jít příkladem a jasně říci, že přístupnost dopravy je priorita,“ prohlásil. Stát jako vlastník Českých drah bude prosazovat rychlejší rozšiřování počtu nízkopodlažních vozů. Zlepšit by se měla také dostupnost asistenčních služeb a úroveň značení. Od spolucestujících ve vlaku jsem slyšel zkušenosti z praxe, například když přijede vlak a oni nevědí, který vagon je určen pro zdravotně postižené. Mohu vám tady slíbit, že naše vláda i ministerstvo dopravy budou dále zlepšovat podmínky ve veřejné dopravě tak, aby se všichni cestující cítili komfortně a spokojeně,“ přislíbil Andrej Babiš.

Jeho slova na místě potvrdil ministr dopravy Vladimír Kremlík, podle kterého pozitivní změny nastanou již letos v prosinci. „Na stávajících linkách máme sjednáno více vlaků a budeme zavádět některá nová přímá spojení. Celkový přepravní výkon bude navýšen přibližně o osm procent. V nové smlouvě týkající se dálkové přepravy má ministerstvo dopravy i závazky ve prospěch osob se zdravotním postižením. Především bude nezbytné zajistit v jednotlivých vlacích vyškolený personál, zpřístupnit webové stránky pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením a umožnit osobám se zdravotním postižením nákup jízdního dokladu ve vlaku bez přirážky,“ vyjmenoval ministr Kremlík. Na základě informací ze speciálního vleku také odmítl nedůstojnou praxi, kdy někteří dopravci nakládají imobilní cestující ručně, nebo je dokonce odmítnou přepravit, protože nemají k dispozici nakládací plošinu.

Návštěvu Andreje Babiše na veletrhu vysoce ocenil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. „Jsem rád, že předseda vlády navštívil veletrh REHAPROTEX, protože vidí „in natura“ jednotlivé zdravotnické pomůcky a může hovořit s vystavovateli o jejich problémech, které je třeba dále řešit,“ řekl. Poděkoval premiérovi také za to, že si udělal čas na cestu bezbariérovým vlakem a mluvil zde s lidmi o jejich problémech. „To je velmi dobrá osobní zkušenost, protože problémů kolem přepravy osob se zdravotním postižením je stále dost,“ konstatoval Krása. Zároveň vyzdvihl vstřícnost ze strany státních orgánů i dopravců, díky níž byla řada bariér již odstraněna nebo se na tom pracuje.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše