REHAPROTEX

Fórum pro zdraví se zaměří na zdravý životní styl a prevenci závislostí

Státní zdravotní ústav, oddělení podpory zdraví Brno, připravuje na veletrhu REHAPROTEX prezentaci formou stánku Fórum pro zdraví. Poradit a dozvědět se zde můžete vše o zdravém životním stylu, tedy o výchově ke správné výživě a pohybové aktivitě a o prevenci závislostí na alkoholu, tabáku, drogách, prevenci úrazů a sexuálně rizikového chování. Můžete si také nechat udělat analýzu těla přístrojem InBody 230, včetně konzultace s nutriční terapeutkou.

Státní zdravotní ústav (SZÚ), oddělení podpory zdraví Brno (OPZ), připravuje na veletrhu REHAPROTEX prezentaci formou stánku Fórum pro zdraví. Prezentovat bude nejen činnost brněnského Oddělení podpory zdraví, ale také celostátního projektu ESF – Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Poradit a dozvědět se zde můžete vše o zdravém životním stylu, tedy o výchově ke správné výživě a pohybové aktivitě a o prevenci závislostí na alkoholu, tabáku, drogách, prevenci úrazů a sexuálně rizikového chování.

Na stánku bude poskytováno především poradenství. Odborníci SZÚ vám poradí v oblasti zdravého životního stylu (orientační zhodnocení stravovacích zvyklostí, zhodnocení nutričního stavu, posouzení kuřáckých návyků, test závislost na nikotinu aj.), prevence Alzheimerovy choroby nebo prevence nádorových onemocnění. Můžete si nechat udělat analýzu těla přístrojem InBody 230, včetně konzultace s nutriční terapeutkou. Najdete zde ale i nabídka zdravotně-edukačních materiálů (letáky, brožury, plakáty), prezentaci činnosti OPZ SZÚ (projekty, programy, akce) nebo výsledků dětské soutěže k projektu „Čisté ručičky a zoubky“.

Podrobný program Fóra pro zdraví:

Úterý 29. 10. 2019

 • Analýza složení lidského těla přístrojem InBody (vyšetřování základních tělesných parametrů),
 • Antropometrická měření (měření výšky, hmotnosti a obvodu pasu), stanovení BMI (index tělesné hmotnosti) a množství tělesného tuku,
 • Nutriční poradenství (pravidelná a pestrá strava, přiměřené velikosti porcí, jak připravit vyvážený jídelníček, pitný režim).

Středa 30. 10. 2019

 • Prevence infekčních nemocí a prevence HIV/AIDS, prevence sexuálně přenosných onemocnění a onemocnění infekční hepatitidou A, informování o činnosti poraden HIV, poradenství (bez testování),
 • Správná hygiena rukou – vysvětlení správné techniky mytí rukou, upozornění na kritická místa, která jsou nejčastěji na ruce opomíjena, ověření UV lampou,
 • Správná hygiena dutiny ústní s využitím modelu dutiny ústní, intervence pomocí zdravotně výchovného materiálu.

 Čtvrtek 31. 10. 2019

 • Krátké intervence k problematice závislosti na tabáku a alkoholu, rizika užívání tabáku, prevence onemocnění z užívání alkohol,
 • Prevence Alzheimerovy choroby,
 • 5 způsobů prevence rizikových faktorů vzniku onemocnění,
 • „tréning mozku“, psychická i fyzická aktivita v rovnováze,
 • Prevence nádorových onemocnění prevence prsu, varlat, kůže a plic prostřednictvím edukačních materiálů, případně využití modelu prsní vesty a modelu varlat, onkologická prevence – samovyšetření prsu a varlat.

Pátek 1. 11. 2019

 • Prevence nadváhy a obezity, nedostatečné výživy ve stáří, výživové poradenství,
 • Měření obvodu pasu a boků,
 • Stanovení indexu tělesné hmotnosti BMI,
 • Měření tělesného složení včetně vnitřního tuku,
 • Posouzení životního stylu a volba zdravějšího způsobu života,
 • Stručné výživové poradenství (pravidelná a pestrá strava, přiměřené velikosti porcí, jak připravit vyvážený jídelníček, pitný režim).

 

Státní zdravotní ústav, Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Brno se v rámci své primárně preventivní činnosti zaměřuje mimo jiné také na realizaci projektů, jejichž cílem je výchova ke správné výživě, podpora vhodné pohybové aktivity, prevence obezity a zdravé způsoby snižování nadváhy, prevence poruch příjmu potravy, prevence kuřáctví a užívání návykových látek, prevence infekčních nemocí, nádorových onemocnění apod. Tyto projekty jsou v posledních letech zaměřeny zejména a předškolní děti a školní mládež. Ve své podstatě však využívají peer efektu, ve smyslu přenesení zkušeností směrem k populaci dospělých.

Pracoviště OPZ Brno je řešitelem projektu Národního programu zdraví – projekty podpory zdraví „Čisté ručičky a zoubky“, který je zaměřen na osvojení si základních hygienických dovedností – zejména mytí rukou a čištění zubů u dětí mateřských a základních škol. Správné hygienické návyky, pokud jsou osvojeny již v dětství, výrazně ovlivňují zdraví po celý život a sehrávají důležitou roli v primární prevenci infekčních onemocnění. Důsledkem špatné hygieny rukou mohou být infekční onemocnění, jako třeba chřipka, hepatitida A, rotaviry, nebo salmonela apod. Stejně tak nedostatečná péče o dutinu ústní může vést k infekčním nemocem jako je zubní kaz a zánětlivá onemocnění, která mohou končit fatálním poškozením dutiny ústní a ztrátou zubů. Bakterie a patogenní mikroorganismy zubního plaku představují značné riziko pro celý organizmus. Současně chceme zvyšovat informovanost a zdravotní gramotnost pedagogů a rodičů.

Prostřednictvím projektu ESF Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439, podpořený z OP Zaměstnanost ESF a státního rozpočtu ČR) je zamýšleno provádět vyšetření základních tělesných parametrů u cílové skupiny osob 18+, které se nejvíce podílejí na vzniku chronických neinfekčních onemocnění (kardiovaskulární, nádorová, onemocnění pohybového aparátu apod.). Hlavním cílem je upozornit klienty na zvýšené hodnoty, seznámit je s rizikem z toho vyplývajícím a ideálně klienty odeslat k praktickému lékaři na další vyšetření a případnou léčbu.

Cílem tohoto projektu je podporovat formou terénních intervencí rozhodování ve prospěch zdraví u osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Očekávaným dlouhodobým dopadem projektu je snižování nerovností ve zdraví, zlepšení zdraví a zvýšení zaměstnanosti s následným snižováním národohospodářských ztrát z nemocí.

Více informací o Státním zdravotním ústavu najdete na webu www.szu.cz.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše