Mezinárodní strojírenský veletrh

Dali jsme světu slovo robot

Velkou část výstavy 100ries zabírá oblast elektrotechniky. Ta je natolik široká, že jeden "ikonický" exponát by nestačil. Seznamte se s příběhy vynálezců Ericha Roučky, který na základě souhlasu Karla Čapka jako první pro svoje výrobky použil slovo robot, Josefa Sousedíka a jeho elektromotorů, Augusta Žáčka a magnetronu či Vladimíra Lista, zakladatele Elektrotechnického svazu československého i jeho zkušebny. Jeho následovníci ze současné Elektrotechnické asociace ČR v čele s viceprezidentem Františkem Hýbnerem se o tuto část výstavy zasloužili. Jen tak odsud neodejdete...