International Engineering Fair

Translation is not available.

Dali jsme světu slovo robot

Velkou část výstavy 100ries zabírá oblast elektrotechniky. Ta je natolik široká, že jeden "ikonický" exponát by nestačil. Seznamte se s příběhy vynálezců Ericha Roučky, který na základě souhlasu Karla Čapka jako první pro svoje výrobky použil slovo robot, Josefa Sousedíka a jeho elektromotorů, Augusta Žáčka a magnetronu či Vladimíra Lista, zakladatele Elektrotechnického svazu československého i jeho zkušebny. Jeho následovníci ze současné Elektrotechnické asociace ČR v čele s viceprezidentem Františkem Hýbnerem se o tuto část výstavy zasloužili. Jen tak odsud neodejdete...

More news from the fair trade