URBIS SMART CITY FAIR

Startuje konference Science Meets Regions: poznejte novinky v ekologických inovacích

Už dnes 5. června startuje konference „SCIENCE FOR ENERGY POLICY: QUADRUPLE HELIX ECO-INNOVATION“.

Ta je součástí celoevropské iniciativy Evropského parlamentu Science Meets Regions. Návštěvníky čekají čtyři diskuzní panely na různá témata, setkání vědců, politiků i zástupců průmyslu a řečníci z různých evropských zemí. Konference chce poukázat zejména na místní potenciál v oblasti výzkumu a ekologických inovací, ale i na možnosti vytváření pružnějších energetických systémů a inovativních řešení chytrých měst.

Dlouhodobým cílem zemí Evropské unie je zlepšení kvality života občanů. Základními prioritami členských států je proto využívání domácích nízko-emisních energetických zdrojů, snížení znečištění ovzduší, vody a půdy a environmentálně příznivý rozvoj energeticky vysoko-účinných infrastruktur. Česká republika si však v oblasti ekologické inovační výkonnosti a efektivity zdrojů prozatím nevede moc dobře. „Z 28 členských států byla v roce 2017 Česká republika v oblasti ekologických inovací čtvrtá nejhorší.  Potenciál pro rozvoj ale naše země má. Upozornit na něj proto chceme právě konferencí, kde se setkají špičky v oboru se zástupci měst i politiky. Doufáme, že navzájem sdílené informace využijí i v praxi,”říká Nora Hampl, tvůrkyně konceptu konference Science Meets Regions.

Návštěvníci veletrhu URBIS Smart City Fair mohou během 5. června navštívit čtyři tematicky zaměřené panely, které představí konkrétní příklady přechodu na čisté energie. Vystupující experti z několika evropských států se budou zabývat místními kontexty a poskytnou znalostní platformu pro všechny zúčastněné strany, které jsou také vybízeny k účasti na panelových diskusích. „Většina Evropanů přemýšlí o přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a společnost o zavedení obnovitelných zdrojů energie. Hlavním pilířem je ale nutný posun v individuálním chování,“ konstatuje Todor Galev, jeden z panelistů konference a dodává, že účast na diskuzích je vhodná pro zástupce měst, podniků i běžné občany.

Témata diskuzních panelů budou rozmanitá. Přednášející se dotknou například možností nízko-emisního nabíjení elektromobilů, výzkumu v oblasti skladování energie z baterií nebo hledání mechanismu pro ukládání a zpracování dat pomocí molekul inspirovaných přírodou. Znalosti nabyté na konferenci by se ale měly stát cennými i pro města, která mají snahu zavádět koncepty Smart City. „Města se dostávají nově do situace, kdy nejsou pouze prostými spotřebiteli energie, ale mohou být i jejich výrobci a distributory a garantovat pro své obyvatele stabilní dodávky čisté a cenově přijatelné energie. Při těchto projektech a strategiích hrají významnou roli ekoinovace, lokálně využitelné obnovitelné zdroje a ucelený přístup k úsporám energie,“ uzavírá další z přednášejících Jaroslav Klusák. 

Seznamte se s dalšími panelisty

Robert Hinterberger
„Dvě třetiny světové populace budou do roku 2050 žít ve městech. Snížení globálních emisí CO2 bude proto možné pouze transformací městských energetických systémů a infrastruktur. Rozhodující roli v tom hraje místní politické řízení.“

Fady Al-kheir
„Naše země byla už za první republiky silná v dodávkách technologických celků, včetně těch energetických. Pokud spřávně uchopme současný potenciál, máme šanci na tuto tradici navázat a stát se jednou z energeticky nejpokrokovějších zemí na světe. V Energon holdingu chceme tento vývoj e spolupráci s dalšími podobně smýšlejícími společnostmi podpořit.“

Oldřich Sklenář
„Přes lokální přínos elektromobilů ke kvalitě ovzduší, který vynikne zvláště při jejich provozu v urbanizovaných oblastech, je patrné, že celkový efekt je v současných podmínkách diskutabilní, resp. značně závislý na původu elektřiny, která je používána k jejich nabíjení. Jedinou cestou, jak plně využít jejich potenciál, ve smyslu snížení dopadů na životní prostředí, je jejich nabíjení z nízkoemisních zdrojů, zejména OZE.“

Johannes Kathan
„Inovace a výzkum v oblasti systémové integrace jsou klíčové pro další rozvoj obnovitelných zdrojů energie. V rámci tohoto inovačního procesu hrají klíčovou roli flexibilita poptávky a systémy pro skladování energie z baterií.“

www.smartcityfair.cz/sciencemeetsregions

Další aktuality z veletrhu

06. 06. 2019 URBIS SMART CITY FAIR Tři Zlaté medaile URBIS 2019 pro chytré výrobky

Inovativní kontejner na oděvy TUČŃÁK od společnosti TextilEco, a.s., plánovač tras nové generace pro veřejnou dopravu a mobilitu jako služba s názvem AnyRoute od firmy Umotional s.r.o. a řídicí informační systém RISII od dodavatele Herman systems, s.r.o. a vystavovatele Dopravní...

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše