TECHAGRO

Zemědělská a lesnická technika pro udržitelné hospodaření na největším veletrhu ve střední Evropě

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Od 8. do 12. dubna 2018 proběhly na brněnském výstavišti Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO, Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA a Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA. Všech veletrhů se zúčastnilo 724 firem z 37 zemí na ploše 87 000 čtverečních metrů, brněnské výstaviště bylo zcela vyprodáno. Během pěti dnů navštívilo brněnské výstaviště více než 110 000 návštěvníků.

Ve webové aplikaci pro předprodej vstupenek se zaregistrovali návštěvníci z 38 zemí. V letošním roce byl tento komplex největší veletržní akcí svého druhu v Evropě, pro TECHAGRO byla postavena montovaná hala na ploše 5 tisíc čtverečních metrů. Pro agregáty zemědělských strojů, náhradní díly a posklizňové technologie se podařilo vyčlenit specializované haly. Součástí veletrhu TECHAGRO byla také včelařská výstava a výstava hospodářských zvířat. Oficiálními společnými expozicemi se prezentovalo Rusko, Rakousko, Maďarsko, Itálie, Srbsko, obchodní mise přijely z Turecka, Ghany, Mongolsky, Bosny a Hercegoviny. Ghanská delegace uzavřela s vystavovateli veletrhu kontrakt na malotraktory v hodnotě 10 milionů korun. Odborná porota soutěže GRAND PRIX ocenila 17 exponátů, tři z nich obdržely novou cenu SOIL WATER RETENTION FRIENDLY. Mnoho vystavovatelů přivezlo nedávno představené produktové novinky.

Na veletrhu TECHAGRO se představila především technika pro precizní a chytré zemědělství, které šetří přírodu a umožňuje efektivně vyrábět čisté a kvalitní potraviny při udržitelném hospodaření. Veletrhu se účastnilo také hodně vystavovatelů s komunální technikou.

V úterý 10. dubna proběhla na výstavišti konference Budoucnost českého zemědělství s účastí přes 250 odborníků, kteří diskutovali o hospodaření v době klimatické změna a o směrech, kterým se zemědělství bude ubírat v následujících desetiletích. Zásadní vliv na vývoj českého zemědělství bude mít podle řečníků společná zemědělská politika EU po roce 2020 a reforma zemědělské politiky vedoucí k větší soběstačnosti ve výrobě potravin.

Mottem veletrhu SILVA REGINA byla „ochrana lesa hospodařením“, toto téma se promítalo jak v expozicích, tak v doprovodném programu. Odborný doprovodný program se věnoval tématům, který se v lesnictví a v myslivosti aktuálně řeší, například africkému moru prasat nebo revitalizaci lesů. Veletrh SILVA REGINA nabídl návštěvníkům také osvětový a zábavný program. Při zahájení veletrhu byla udělena cena Jiřího Nováka, kterou převzal profesor Vladimír Simanov za publikaci České lesy v datech a číslech. Součástí doprovodného programu SILVA REGINA bylo několik výstav, například 100 let lesnictví a myslivosti v Československu, výstavy trofejí, uniforem, fotografií a obrazů s loveckou tematikou nebo výstava zaměřená na faunu Grónska.

Expozice vystavovatelů veletrhu BIOMASA nabídly návštěvníkům technologie zaměřené na energetické využití dřevní hmoty a zpracování lesní biomasy. Na stáncích vystavovatelů probíhaly praktické ukázky strojů, součástí tohoto veletrhu byla expozice „život v půdě“ v pavilonu C a diskuzní fóra na pódiu. V diskuzích na expozici „život v půdě“ se téměř všichni řečníci vraceli k snižujícímu se podílu organické hmoty v půdě a k možnostem zlepšení tohoto stavu, jako jedna z možností bylo zdůrazněno dodávání kvalitního kompostu.

V neděli proběhl na výstaviště sněm Agrární komory ČR. Delegáti projednali návrh usnesení, které mimo jiné ukládá Vládě ČR, aby se zabývala nesoběstačností potravin a kalamitní situací v českých lesích. Navržené usnesení také žádá ministra zemědělství, aby pokračoval v prosazování národních zájmů České republiky v reformě Společné zemědělské politiky EU po roce 2020. K těmto zájmům patří především odmítnutí zastropování plateb, sjednocení úrovně národních dotací a zvýšení podpory citlivých komodit.

Od 12. do 15. května 2019 se na brněnském výstavišti uskuteční veletrh ANIMAL TECH, Národní výstava hospodářských zvířat a Národní výstava myslivosti.

Příští ročník veletrhů
TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA
se bude konat v roce 2020


Řekli o veletrhu

Jiří Milek, ministr zemědělství ČR
Je to již patnáctý ročník veletrhu Silva Regina, a jak vidíte, je tady pořád více vystavovatelů se stále modernější technikou. Právě tato technika nám musí pomoci zvládnout kůrovcovou kalamitu, se kterou bohužel právě bojujeme na severní Moravě.

Veletrhy TECHAGRO, Silva Regina a BIOMASA si za dobu své existence vydobyly skvělé jméno a dnes lze bez nadsázky říci, že jsou to třetí největší veletrhy zemědělské techniky a technologií v rámci Evropské unie. Letos se účastní 724 vystavovatelů, z toho 555 z České republiky. U nás se tyto veletrhy pořádají právě proto, že naše zemědělství a lesnictví je na vysoké úrovni. V používání nejmodernější techniky a technologie se řadíme ke světové špičce, současně patříme také k významným výrobcům a vývozcům zemědělské techniky. Věřím, že zemědělci najdou v nabídce širokou škálu kvalitních strojů za dobrou cenu a v přijatelných splátkových podmínkách a že účast každého vystavovatele i návštěvníka veletrhu bude pro všechny strany prospěšná a přispěje k dalšímu rozvoji a modernizaci českého zemědělství.

Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
Jsem rád, že je TECHAGRO druhým největším veletrhem pořádaným na brněnském výstavišti. Jihomoravský kraj vždycky byl – a já věřím, že i zůstane – krajem zemědělským, ale také krajem, kde se daří vinařství, ovocnářství a zelinářství. Věřím, že i tento veletrh k tomu výrazně přispěje.

Petr Vokřál, primátor města Brna a člen představenstva a. s. Veletrhy Brno
Veletrh TECHAGRO ukazuje, jak důležitým segmentem je zemědělství. Po letech, kdy se řada lidí ptala, zda má zemědělství v České republice smysl, je toto ta nejlepší odpověď. Počet vystavovatelů je rekordní a návštěvníků je tolik, že zahltili příjezd do Brna a celé výstaviště, za což jsem strašně rád.

Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu
Letos je tu rekordní počet vystavovatelů a jsem zvědavý, kam se to bude posouvat dál, jak budete nafukovat výstaviště a také Brno z hlediska parkovacích míst. Jsem velmi rád, že je letošní veletrh TECHAGRO zaměřen na budoucnost. Ukazujeme tady, že české zemědělství je moderní, a když se projdu po výstavišti, naplňuje mne to hrdostí. Zájem nejen ze strany českých výrobců zemědělské techniky, ale i ze strany zahraničních vystavovatelů vede k tomu, že české zemědělství je úspěšné a velmi dobré.

Jan Záhorka, poradce prezidenta Agrární komory ČR
Agrární komora je tradičním spolupořadatelem veletrhu TECHAGRO a jsme velmi rádi, že se postupně profiloval do podoby předního evropského veletrhu. Něco jiného je najít si stroj na internetu, něco jiného je navštívit firemní den a něco jiného je přijet na veletrh, kde zemědělec může porovnat stroje různých značek a pohovořit s jejich konstruktéry.

Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhů Brno
Veletrh TECHAGRO prokázal, že ani traktor ani kombajn si přes internet nikdo nekoupí, a že takovýto veletrh je skutečně potřebný. Věřím, že vystavená technika přispěje ke zvýšení produktivity práce v zemědělství a k vyšším výnosům.

Jiří Mašek, děkan Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, předseda hodnotitelské komise Grand Prix TECHAGRO, Silva Regina, BIOMASA 2018
Komise měla nevděčnou úlohu vybírat z 91 přihlášených exponátů ty, které si zaslouží ocenění. Průmysl 4.0 se překlopil i do zemědělství a máme tady Zemědělství 4.0 a Smart Technologies. Pevně věřím, že tyto technologie a stroje jednak přivedou do zemědělství mladé lidi, kterých se tam nedostává, a zároveň nám umožní produkovat dostatek potravin pro nás i pro ty, kteří si je třeba vypěstovat nemohou.

Owusu Afriyie Akoto, ministr zemědělství Ghany
Návštěva veletrhu mne ubezpečila v tom, že Češi a Ghaňané mají společné cíle, že je zde prostor pro spolupráci a investice v ghanském zemědělství. Ghana je světovým hráčem v produkci kakaa, ale je tu příležitost i v dalších komoditách, jako je například pěstování zeleniny, potřebujeme technologie pro sklizeň plodin, balení atd. Proto zde promujeme příležitosti pro privátní sektor a zveme české firmy, aby u nás investovaly. Také jsme tu hovořili s českým ministrem zemědělství o spolupráci v oblasti školství. V Brně jsem poprvé a město předčilo má očekávání, přestože jsem o něm od našich diplomatů mnoho slyšel. Věřím, že se sem vrátím nejen jako ministr, ale i jako turista.

Margita Fuchsová, velvyslankyně České republiky v Ghaně
Jedná se o historicky druhou návštěvu ministra zemědělství Ghany v České republice, a to po dlouhých 55 letech.  Pan ministr byl velmi překvapen úrovní českého zemědělství a vystavovatelů, velkou návštěvností i perfektní organizací celého veletrhu. Považuji tuto cestu za úspěšnou a myslím si, že bude mít velký význam pro rozvoj našich bilaterálních vztahů, potažmo zemědělství. Ghana jednoznačně potřebuje zvýšit produktivitu a veletrh nabídl spoustu příkladů, jakým způsobem toho lze dosáhnut. Čeští podnikatelé měli také možnost promluvit si s ghanskými kolegy na byznys fóru, které jsme zde uspořádali, a doufáme, že české firmy se nebudou bát v Ghaně investovat.  Naše ambasáda jim v tom bude nápomocná.

Pavel Lorek, produktový manažer, KUBOTA
Naše společnost letos rozjíždí prodej závěsné techniky na zemědělské traktory a představuje nové komunální traktory řady L1 a L2, B1, B2, takže na TECHAGRU máme příležitost ukázat novinky našim zákazníkům. Na stánek a celkově na veletrh přišlo hodně lidí, veletrh je z hlediska zaplněné plochy největší akcí na brněnském výstavišti, takže se není za co stydět ani ve srovnání s veletrhy ve Francii nebo Německu. I počasí vyšlo, co víc si ještě přát?

Radoslav Suran, obchod a technická podpora, Sittrans, Slovensko
V Brně vystavujeme poprvé. Přivezli jsme náš lesní kolový traktor EQUUS 175 N, který je celý vyroben na Slovensku na základě požadavků zákazníků. Naše firma dříve pouze servisovala a opravovala lesní stroje, a tak jsme se ptali klientů, co potřebují změnit a vylepšit a to jsme přenesli do reality. Prodali jsme prvních padesát strojů a Brno je to pro nás dalším testem, jak se bude lesní traktor líbit odborné veřejnosti.

Zuzana Majerová, prodejce, VÍTEX CZ
Na veletrhu SILVA REGINA vystavujeme pravidelně. Jsme česká firma z Bystřice pod Hostýnem, na trhu působíme pětadvacet let a zabýváme se pletařskou výrobou vrchního mysliveckého ošacení – vest, svetrů, čepic a jiných doplňků. Proto navštěvujeme veletrhy a výstavy pro myslivce nebo větší akce mysliveckých sdružení.  Brno jednoznačně vede a nemá konkurenci, ať už jde o prostředí, rozmanitost sortimentu a počet návštěvníků.

Michaela Šafářová, obchodní zástupce, Agrotechnika Vaněk
Patříme mezi významné prodejce zemědělské a lesní techniky v České republice a na Slovensku, i proto se na veletrhu v Brně představujeme hned na dvou místech s různým sortimentem, včetně úplné novinky - lesní nástavby na traktor Farmtrac. Za čtyři dny už můžeme říct, že jsme spokojení, protože na veletrh zavítalo hodně lidí a u nás v „lesní“ expozici se každý den střídají návštěvníci od rána do večera.

Tomáš Svoboda, vedoucí prodejny, STV ARMS
Účast na SILVA REGINA je pro nás z hlediska oslovování budoucích zákazníků důležitá, jinak bychom tady nebyli. Zejména první den přišlo hodně lidí, kteří se zajímali o celý náš sortiment – zbraně, střelivo, optiku, doplňky, značnou pozornost budily finské kulovnice SAKO a TIKKA.

Veronika Jeníčková, obchodní zástupce, BANNER
Pokaždé jsme spokojení. V Brně vystavujeme každý druhý rok, zákazníci se k nám vracejí a vědí, že u nás najdou kvalitu. Nabízíme hlavně oděvy a doplňky do přírody, jako jsou baťohy, tašky, čepice, klobouky či nože. Letos jsme přijeli s novou kolekcí a rozšířenou nabídkou dámských oděvů a samozřejmě nechybí oblíbené košile, jimž stále vévodí zelená barva.

Timotej  Lehuta, obchodní zástupce, Lovinterier, Slovensko
Naše firma se specializuje na výrobky z ořechového dřeva s loveckými motivy a také vykupuje paroží po celé Evropě. Účastníme se veletrhů pravidelně, nejen brněnského, s cílem oslovit nové zákazníky.  Dopředu je vždy těžké odhadnout, jaká bude odezva a reálné objednávky, ale veletrh je dobrou možností, jak o sobě dát vědět. V Brně chceme zejména českým návštěvníkům ukázat, jakou inspirací mohou být slovenské hory.

Jiří Kolovratník, mistr výroby, UMIKOV
Na veletrhu se setkáváme se zákazníky i novými návštěvníky, kteří se o zajímají o nástavby, návěsy a přívěsy na přepravu dřeva, techniky a speciálních nákladů a mají tu možnost porovnat naše výrobky s konkurencí. Můžeme se zde osobně pobavit o tom, jak kdo co dělá a ukázat, jaká řešení nabízíme, což je přínosné, protože v dnešní uspěchané době se pořád něco mění a jde dopředu.

Karel Dvořák, vedoucí úseku lesní techniky, Hořické strojírny
S účastí na veletrhu jsme spokojeni. U našich návštěvníků zjišťujeme reakce na novinku, nový model návěsu, který je uzpůsoben pro jízdu v lese po úzkých cestách a po výjezdu z lesa ho lze přestavět do stavu, kdy více vyhovuje provozu na asfaltových silnicích. Jsme rádi, že se na náš veletržní stánek po dvou letech opakovaně vracejí zákazníci, rádi se tu s nimi setkáváme a získáváme i náměty pro zlepšení.

Alena Hůrová, obchodní ředitelka, MOUDER
Vzhledem k zaměření veletrhů i na biomasu jsme se rozhodli přivézt do Brna německou drticí a lisovací techniku a jako zajímavost i lis a drtič polystyrenu. Zastupujeme na trhu sedm německých značek a jsme rádi, že v Brně jsou s námi naši zahraniční partneři a že TECHAGRO je vnímáno jako veletrh evropského významu. Jsme velmi spokojeni s návštěvností, která ročník od ročníku stoupá.

Petr Cankař, technický ředitel, ATMOS
Na tomto veletrhu se potkáváme s lidmi, kteří mají blízko ke dřevu. I proto zde v prvé řadě představujeme nejmodernější zplynovací kotle na dřevo, které splňují všechny podmínky programu kotlíkových dotací. Vystavujeme zde pravidelně a troufám si říct, že se jedná o nejlepší veletrh na brněnském výstavišti, přinejmenším z hlediska množství návštěvníků.  Je to pro nás důležitá prezentace z hlediska koncových zákazníků.

Jaroslav Kubíček, obchodní zástupce, Biber
Veletrh je pro nás zajímavý propojením biomasy s lesnictvím a zemědělstvím, což se projevuje v dobré návštěvnosti. Lidé chodí, takže jsme spokojení. Využíváme této příležitosti, abychom se představili jako výrobce a prodejce štěpek a štěpovacích strojů od těch nejmenších až po největší, které zásobují elektrárny, teplárny či větší podniky. Každý rok se objevují nějaké novinky, zvyšuje se efektivita strojů, kvalita obsluhy i kvalita produkované štěpky. Výstava je pro nás příležitostí ukázat, kudy vývoj v našem oboru směřuje a co všechno děláme, včetně servisu a péče o zákazníky.

Lubomír Hnilica, projektový manažer, EnviTec Biogas Service
Účastníme se každého ročníku a vždy to má dvě roviny. Jednak si zveme a potkáváme se tu se stávajícími zákazníky, pro které servisujeme bioplynové stanice a kogenerační jednotky, a také chceme oslovit neznámé návštěvníky, kteří nás tu třeba vidí poprvé. Je to dobrá příležitost prezentovat našim zákazníkům novinky i naše partnery, letos například německou firmu MAN Rollo.

Jan Dušák, zástupce pro ČR firmy SILOKING - Mayer Maschinenbau GmbH, držitelé letošní GRAND PRIX Techagro
Techagro má pro nás velký přínos. Skýtají se nám nové obchodní příležitosti. Je to nejlepší způsob, jak se se svými produkty prezentovat na veřejnosti. Výstava má velmi dobrou úroveň a i v zahraničí je velmi dobře hodnocena. Je to respektovaná výstava.

Viktor Setnický, jednatel Survia, s.r.o., držitelé letošní GRAND PRIX Techagro
Veletrh Techagro je skvělá věc, jak se dostat do povědomí lidí v zemědělském oboru. Jelikož vystavujeme naprosto novou věc, cílíme na marketing a tohle je cesta ke zviditelnění.

Bohdana Bačáková, zástupkyně APV - Technische Produkte GmbH pro ČR a SR, držitelé ceny GRAND PRIX Techagro
Jsme velmi mile překvapeni celým veletrhem i samotnou expozicí. Stejně nadšeni byli naši rakouští majitelé, které navíc potěšila cena GRAND PRIX. Skvělá byla spolupráce už při přípravách, s Lucií Vymazalovou a Janou Machulovou byla radost pracovat. A za celou dobu nebyl nikde s ničím a nikým problém, od elektrikářů po montážníky expozice. Celou naši účast vnímám velmi pozitivně.

Vlastimil Zeman, ředitel společnosti Merimex (John Deere Forestry Oy), držitelé GRAND PRIX Silva Regina
Už několikrát jsme byli dotázáni, zda bychom nechtěli samostatnou „lesáckou“ akci. A říkáme ne, protože spojení Techagra a Silvy Reginy přináší velké množství lidí, které by určitě na samotný specializovaný veletrh nepřišlo. Je to pro náš šance proniknout dál, protože i mezi zemědělci je řada těch, kteří si obstarávají i svoje vlastní lesy. Je to stále častější a vnímáme, že přichází skandinávský trend – v létě pracují na polích, v zimě v lese. A navíc i lesáky velmi zajímají zemědělské novinky.

Jindřich Sinkule st., spolumajitel PetroJet Trade s.r.o, držitelé ceny GRAND PRIX BIOMASA
Jsme rádi, že jsme mohli prezentovat na TechAgro naši značku MultiBio. Výstava je skvěle organizovaná, návštěvníci jsou naší cílovou zákaznickou skupinou. S výsledky poptávky po našich produktech tady na výstavě jsme nadmíru spokojeni.

Agrotec Group, Martin Rada, generální ředitel
Agrotec byl přítomen na všech veletrzích Techagro a vidíme, jak se rozvíjí vztah - jak s výstavištěm, tak s návštěvníky. Myslím si, že jsme dnes dobrým partnerem výstaviště a výstaviště zase dobrým partnerem nám. Vidíme, kolik lidí nás tu navštíví a s jakým zájmem přichází, je to zkrátka zlomová akce jednou za dva roky. Zákazníci se přijdou podívat na novinky a co je důležité, chtějí si srovnat techniku, mohou si srovnat i týmy, které na stáncích pracují. Těším mě, že zde zákazníci jsou, že se za námi vracejí a přicházejí noví. Věřím tomu, že jsme utužili vztahy a navázali vztahy nové.

Tomáš Kopa, předseda představenstva, společnost AGRI MACHINES SE
Jako mladá firma tady vystavujeme poprvé, ale máme velkou expozici a přivezli jsme spoustu novinek. Jsme spokojeni jak s veletrhem, tak s umístěním v montované hale, protože sem chodí strašně moc lidí. Obchodně se nám daří, takže  jsme na veletrhu TECHAGRO poprvé, ale určitě ne naposled.

Martin Matuška, marketing společnosti Farmet a. s.
Letošní návštěvnost byla zdařilá a s expozicí jsme spokojeni, naše hodnocení je tedy pozitivní. Obchodní výsledky zatím neznáme, ale myslím, že budou srovnatelné s minulými ročníky. Zpravidla tady přímo neprodáváme, ale setkání se zákazníkem v Brně na veletrhu bývá jedním z kroků, které vedou k prodeji. Například se tu domluvíme na zapůjčení stroje, který si zákazník chce vyzkoušet ve svých vlastních podmínkách.

Roman Jiráček, Key Account Manager Czech Republic & Slovakia, Trelleborg Praha, s. r. o. – Mitas a. s.
Na veletrhu TECHAGRO vystavujeme pravidelně, letos poprvé na společném stánku se značkou Mitas, protože patříme do jedné skupiny. Pro nás je tento veletrh hlavně o utužení vztahů se zákazníky, kterých sem přichází každý rok hodně. Automobilové salony skomírají, ale TECHAGRO spíše roste nebo si minimálně drží svoji úroveň. Letošní ročník veletrhu hodnotíme kladně a za dva roky jsme tady určitě znovu.

Vladimír Opatřil, jednatel společnosti AGROVO CZ s. r. o. (značka WIELTON – AGRO)
Až do srpna jsme vyprodáni, takže letošní TECHAGRO vidíme určitě dobře. Prakticky všechny vystavené stroje jsme prodali, udělali jsme tady zhruba 40 kontraktů. Podobné to bylo i před dvěma lety, takže jsme s tímto veletrhem opravdu spokojeni.

Eduard Bielko, marketing a poradenství, ELITA semenářská, a. s.
Vystavujeme tady už od prvního ročníku a TECHAGRO je pro nás hlavně o setkávání s partnery a prezentaci firmy i našich novinek. Letošní návštěvnost je pěkná, s výjimkou pondělka přišlo každý den hodně lidí. Přijíždějí sem zákazníci především z České republiky, ale i ze zahraničí, protože tady najdou dodavatele na jednom místě.

Marie Škotová, samostatná referentka, Marie Škotová, FERTISTAV CZ a. s.
Měli jsme strach, že letos přijede méně návštěvníků, protože jaro začalo pozdě a zemědělci teď musejí dohánět práce, které kvůli počasí dřív nestihli. Ale opak je pravdou, účast je nakonec neuvěřitelná. Vůbec nejvíc lidí přišlo v neděli a v úterý. Pro naši firmu byl tento veletrh velmi přínosný, hodnotíme to jako velmi úspěšný ročník.

Václav Janovský, spolumajitel, společnost JK Machinery, s. r. o.
Na veletrhu TECHAGRO vystavujeme pravidelně a líbí se nám tu. Do haly A1 zavítají pouze lidé, kteří se zajímají o posklizňovou techniku, takže tady máme jen ty návštěvníky, které potřebujeme. Vedle českých zákazníků jsme jednali také se zájemci ze Slovenska, Polska, Rakouska a Ukrajiny. Také po obchodní stránce jsme letos spokojeni.

Petr Pawlica, majitel, společnost PAWLICA s. r. o.
Veletrh TECHAGRO je pro nás důležitý z pohledu udržování kontaktů a získávání informací. Letos poprvé vystavujeme v nové hale A1 - odborném pavilonu zaměřeném na posklizňové zpracování a skladování. Tento trend znám třeba z Hannoveru a jsem tomu rád, protože zákazníci dnes mají stále méně času a je potřeba soustředit jim nabídku na jednom místě.

Gabriella Csiszár, projektová manažerka Maďarského národního obchodního domu
Pro maďarské firmy je prezentace na veletrhu TECHAGRO velmi důležitá. Letos zde společně vystavuje osm společností a většina z nich se vrací pravidelně. S českými zákazníky mají dlouhodobě výborné vztahy a český trh je pro ně důležitý i z důvodu geografické blízkosti.

Gabriel Zborovjan, SKH AGRO, s. r. o. (Slovensko), zástupce maďarských společností AJG a Optigép
Maďarské firmy na veletrh TECHAGRO nejezdí jen kvůli českým zákazníkům, Brno je vlastně malý Hannover a cílem je zasáhnout také návštěvníky z dalších trhů. Vracíme se sem už od roku 2004, teď je to osmá společná účast maďarských firem, což myslím hovoří samo za sebe. Naši vystavovatelé jsou s tímto veletrhem spokojeni.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše