Internationale Maschinenbaumesse

Übersetzung nicht verfügbar.

6 špičkových řešení od týmů ze Západočeské univerzity

Na Mezinárodní strojírenský veletrh míří se svými vynálezy, řešeními a projekty taktéž Západočeská univerzita v Plzni. Podívejme se na šest hlavních exponátů jejich prezentace.

Elektromagnetické ventily s vysokou mírou vestavěné inteligence

Elektromagnetické ventily patří mezi nejčastěji využívané regulační prvky pro řízení tekutin. Tradiční koncepce však trpí výraznými omezeními s ohledem na rychlost reakce, energetickou náročnost, odolnost vůči poruchám a také možnostem jejich řízení. Součástí expozice ZČU budou elektromagnetické ventily, které jsou vyvíjeny s cílem zásadní změny koncepce elektromagnetických ventilů s důrazem na nové užitné vlastnosti a možnosti jejich zapojení do moderních kyber-fyzikálních systémů.

Modulární univerzální frekvenční měnič

Modulární univerzální frekvenční měnič s aktivním usměrňovačem umožňující rekuperaci přebytečné energie do sítě. Na stavbu výkonových měničů o výkonu 2 kW  jsou využity moderní polovodičové prvky SiC-MOSFET. Primární použití je plánováno pro speciální manipulátory s několika elektrickými pohony se vzájemně nezávislým řízením.

Redoxní průtočná baterie Pinflow

Redoxní průtočná baterie Pinflow je stacionární úložiště energie, které je nehořlavé a má životnost delší než 25 let. Výkon i kapacita baterie jsou nezávisle škálovatelné, řešení je vhodné zejména pro ukládání energie v řádu hodin (například pro obnovitelné zdroje elektřiny).

Vysokopevnostní ocele

Vystavovaný plechový výlisek a tvářecí nástroj s „omega“ profilem představují využití technologie press-hardening (kalení v nástroji) na moderních vysokopevných ocelích. Využití těchto ocelí má na ZČU dlouhodobou tradici a press-hardening je progresivně se vyvíjející technologie pro výrobu tvarových dílů – např. pro karoserie automobilů.

Robot „ROBIN“

Robot ROBIN je robotický manipulátor pro inspekci obtížně přístupných průmyslových zařízení.

Nový prototyp 7-osého manipulátoru

Manipulátor je vhodný pro snadného programování operátory výroby. Tento robot byl kompletně vyvinut na ZČU.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše