International Engineering Fair

Translation is not available.

6 špičkových řešení od týmů ze Západočeské univerzity

Na Mezinárodní strojírenský veletrh míří se svými vynálezy, řešeními a projekty taktéž Západočeská univerzita v Plzni. Podívejme se na šest hlavních exponátů jejich prezentace.

Elektromagnetické ventily s vysokou mírou vestavěné inteligence

Elektromagnetické ventily patří mezi nejčastěji využívané regulační prvky pro řízení tekutin. Tradiční koncepce však trpí výraznými omezeními s ohledem na rychlost reakce, energetickou náročnost, odolnost vůči poruchám a také možnostem jejich řízení. Součástí expozice ZČU budou elektromagnetické ventily, které jsou vyvíjeny s cílem zásadní změny koncepce elektromagnetických ventilů s důrazem na nové užitné vlastnosti a možnosti jejich zapojení do moderních kyber-fyzikálních systémů.

Modulární univerzální frekvenční měnič

Modulární univerzální frekvenční měnič s aktivním usměrňovačem umožňující rekuperaci přebytečné energie do sítě. Na stavbu výkonových měničů o výkonu 2 kW  jsou využity moderní polovodičové prvky SiC-MOSFET. Primární použití je plánováno pro speciální manipulátory s několika elektrickými pohony se vzájemně nezávislým řízením.

Redoxní průtočná baterie Pinflow

Redoxní průtočná baterie Pinflow je stacionární úložiště energie, které je nehořlavé a má životnost delší než 25 let. Výkon i kapacita baterie jsou nezávisle škálovatelné, řešení je vhodné zejména pro ukládání energie v řádu hodin (například pro obnovitelné zdroje elektřiny).

Vysokopevnostní ocele

Vystavovaný plechový výlisek a tvářecí nástroj s „omega“ profilem představují využití technologie press-hardening (kalení v nástroji) na moderních vysokopevných ocelích. Využití těchto ocelí má na ZČU dlouhodobou tradici a press-hardening je progresivně se vyvíjející technologie pro výrobu tvarových dílů – např. pro karoserie automobilů.

Robot „ROBIN“

Robot ROBIN je robotický manipulátor pro inspekci obtížně přístupných průmyslových zařízení.

Nový prototyp 7-osého manipulátoru

Manipulátor je vhodný pro snadného programování operátory výroby. Tento robot byl kompletně vyvinut na ZČU.

More news from the fair trade