SILVA REGINA

Translation is not available.

Podívejte se na stánek vydavatelství Lesnická práce

Na stánku vydavatelství Lesnická práce v pavilonu Z si můžete koupit: odborné lesnické publikace, odborné myslivecké publikace, výpravné monografie o životě a díle malířů zvěře (Otakar Číla, Stanislav Lolek, Karol Sovánka), Speciality ze zvěřiny (výpravná velkoformátová kuchařka, dva druhy obálky), Loveckou kroniku (originální kniha k zapisování úlovků), atlasy a encyklopedie o přírodě, zvěři, ptácích, rostlinách, stromech, houbách, fotografické publikace na téma příroda a zvěř, monografie o loveckých psech, knihy s tématikou příroda a zvěř pro děti a mládež, mysliveckou beletrii. K nákupu knihy zdarma pivo Hubertus Kácov!

More news from the fair trade