ANIMAL TECH

Translation is not available.

Úspěšná premiéra nového konceptu: víc odborných návštěvníků

Brněnské výstaviště zaplnila hospodářská zvířata i vyspělá technika pro živočišnou výrobu. Představila se také myslivost a péče o krajinu

Národní výstava hospodářských zvířat se letos poprvé konala společně s veletrhem pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH, veletrhem udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO a Národní výstavou myslivosti. Zaměření na živočišnou výrobu a péči o krajinu zvýšilo zájem odborné veřejnosti a projevilo se vysokou návštěvností v prvních dvou dnech, kdy na výstaviště dorazilo téměř 15 tisíc osob. Celkem se v Brně představilo 272 firem a 900 hospodářských zvířat na výstavní ploše cca 27 000 m2. Za čtyři dny tato jedinečná přehlídka přilákala 37 tisíc platících návštěvníků.

Vyšší odbornost a mezinárodnost

Národní výstava hospodářských zvířat v Brně byla největší přehlídkou živočišné produkce v České republice. Mimořádná koncentrace vystavených plemen i zvířat z ní dělá chovatelskou akci roku. Na přípravě akce a její organizaci se intenzivně podílela Českomoravská společnost chovatelů, Český svaz chovatelů masného skotu, Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Český svaz chovatelů málopočetných dojných plemen skotu, Svaz chovatelů normandského skotu ČR, Svaz chovatelů ovcí a koz, Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě a Asociace svazů chovatelů koní České republiky. Výsledky své chovatelské práce zde prezentovalo téměř 300 chovatelů s 900 kusy zvířat – mléčného i masného skotu, ovcí, koz, prasat a koní. Výstava si letos zachovala výhradně odborný charakter, přehlídka domácích mazlíčků, která ji dříve doprovázela, byla oddělena do samostatného termínu na konci června.

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH představil především krmiva, technologie pro chovatelství, veterinární a reprodukční techniku. O Zlaté medaile ANIMAL TECH 2017 se ucházelo celkem dvacet exponátů, z nichž hodnotitelská komise ocenila čtyři: monitorovací systém OVALERT All in One vystavovatele CRV Czech Republic, senzor telení krav MooCall vystavovatele Merkanta International, automatický vysavač kejdy Lely Discovery 120 Collector vystavovatele AGRO-partner a koncept výživy selat Supp-Le-Matevystavovatele Sano – Moderní výživa zvířat.

Přehlídka hospodářských zvířat i technologií pro živočišnou výrobu měla vysokou mezinárodní úroveň. Šampionáty jednotlivých plemen hodnotili rozhodčí z Nizozemí, Francie, USA, Belgie, Maďarska a Německa. Nabídku si prohlédly také incomingové mise z Angoly, Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Mongolska, Regionu iráckého Kurdistánu a Afghánistánu, jejichž účastníci vysoce ocenili zejména kvalitu českého chovatelství a plemenného materiálu. Živá zvířata jsou pro Českou republiku významným vývozním artiklem, objem jejich vývozu dosáhl v roce 2016 celkem 5 miliard korun. Na výstavišti proběhlo také společné zasedání zástupců agrárních komor ze zemí V4, Slovinska a Chorvatska.

Výstaviště se na čtyři dny stalo funkční farmou

Výstava živých exponátů se svým charakterem vymyká ostatním veletrhům pořádaným v Brně. Hospodářská zvířata vyžadují trvalou péči - přestýlání, krmení, dojení a další práce. Díky multifunkčnímu areálu brněnského výstaviště bylo možné vybudovat pro všechny tyto činnosti odpovídající zázemí i zajistit ubytování pro ošetřující personál přímo na místě. Vše se podařilo zvládnout díky spolupráci se středními zemědělskými školami v Lanškrouně, Poděbradech, Trhových Svinách a Bystřici nad Pernštejnem. V pavilonech K, H a M bylo ubytováno přibližně 200 studentů odborných škol a ošetřovatelů, kteří se střídali v péči o zvířata po celý den i v noci. Logistickým oříškem byla i doprava 900 kusů zvířat na výstaviště. Osloveni byli prakticky všichni tuzemští dopravci s licencí na přepravu zvířat. Svoz i odvoz zajišťovalo 36 nákladních vozů.

Součástí přehlídky se poprvé stala Včelařská výstava, kde se představili nejen prodejci medu a dalších včelích produktů, ale také dodavatelé potřebných technologií. V jejím rámci proběhl cyklus odborných přednášek a k dispozici bylo poradenství pro včelaře.

Do veletržního komplexu zaměřeného na živočišnou výrobu byl zařazen také 8. středoevropský veterinární kongres, jehož téma Společné choroby lidí a zvířat – fakta a mýty“ vzbudilo velký zájem. Dvoudenní jednání probíhalo přímo v pavilonu P a zúčastnilo se jej více než 150 posluchačů, především veterinárních lékařů.

Netradiční podívaná přilákala na brněnské výstaviště nejen zemědělské odborníky, ale také laickou veřejnost, kterou zaujaly mimo jiné komentované přehlídky skotu, prasat, koz a ovcí, jezdecká aréna s prezentací chovných koní nebo westernový program. Návštěvníci opět vybírali nejkrásnější krávu výstavy. Titul Miss sympatie získala kráva Popelka plemene brown swiss ze školního statku Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun.

Myslivost jako součást péče o krajinu

Podruhé se uskutečnila Národní výstava myslivosti s prezentací a prodejem zbraní, optiky, oděvů a dalších loveckých potřeb. Návštěvníky zaujaly unikátní trofeje, tematické výstavy, soutěže, kulinářská a dřevorubecká show. Bohatý program přednášek, besed i projekcí tentokrát probíhal již na dvou pódiích. Expozicí populárně-naučného programu Lesní pedagogika prošlo přibližně 1300 dětí, které se zde hravou formou seznámily se životem v lese. Myslivost se představila také jako stěžejní součást péče o zvěř a krajinu, což dobře korespondovalo s tématem nového veletrhu NATUR EXPO BRNO umístěného ve stejném pavilonu.

Udržitelný život v krajině a zadržení vody v půdě

Nový Veletrh udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO naplnil svůj osvětový cíl a prezentoval veřejnosti především význam adaptačních opatření pro zadržení vody v krajině v souvislosti s klimatickou změnou. Součástí veletrhu byla dvě odborná setkání. Předmětem jednání konference „Generel vodního hospodářství krajiny ČR“ bylo vysychání České republiky a řešení následků klimatické změny, tématem druhé konference „Problémy české infrastruktury - veřejné zakázky a obstrukce“ byla problematika velkých investičních staveb.

V tiskovém středisku se akreditovalo 126 novinářů ze tří zemí, zahraniční přijeli z Rakouska a Slovenska.

Příští ročník veletrhů zaměřených na chov hospodářských zvířat, myslivost a péči o krajinu se uskuteční na jaře 2019.

Výstavy PROPET, INTERCANIS a INTERFELIS se budou konat na brněnském výstavišti 24.–25. 6. 2017.

V termínu 8.–12. 4. 2018 na brněnském výstavišti proběhnou veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA.

Řekli o veletrzích

Marian Jurečka, ministr zemědělství:
V parametrech týkajících se užitkovosti hospodářských zvířat, zejména výroby mléka a produkce masa, Česká republika patří mezi deset nejlepších států světa. Na to, co naši zemědělci a naši předci dokázali, jsem velmi hrdý. Při pohledu na tato ušlechtilá zvířata musím říci, že jsme skutečnou špičkou, a to jsem za poslední tři roky projel velký kus světa a viděl zemědělskou praxi ve zhruba čtyřiceti zemích. Původně Národní výstava již dostává formát významné mezinárodní výstavy, kde mohou zahraniční hosté vidět více než 900 špičkových kusů hospodářských zvířat. Měl jsem zde možnost jednat s osmi zahraničními delegacemi a všichni tito zahraniční hosté byli nadšeni z toho, na jak vysoké úrovni Národní výstava v České republice probíhá. Byli překvapeni, jak špičkový nabízíme genetický materiál a v jaké kondici jsou představovaná hospodářská zvířata. Mám z toho radost, protože výstava tak plní svůj účel nejen pro nás v rámci České republiky, ale také jako výborná prezentace do zahraničí a pro podporu exportu.

Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno:
Těší mě, že se výstavu podařilo realizovat v novém konceptu, kdy se spolu s hospodářskými zvířaty prezentují technologie pro živočišnou výrobu a také příbuzné téma udržitelného života v krajině. Chci poděkovat všem lidem, kteří se zasloužili o přítomnost 900 kusů zvířat, stejně jako Ministerstvu zemědělství za podporu této výstavy. A rád bych také vyjádřil obdiv všem chovatelům, kteří na Národní výstavě dokumentují vysokou úroveň chovatelství v České republice.

Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR:
Jsem velmi rád, že si tato výstava našla své místo v kalendáři nejen chovatelů, ale i laické veřejnosti, a zároveň velice vítám rozšíření o výstavu NATUR EXPO a problematiku udržitelného rozvoje krajiny. Spojitost možná není viditelná na první pohled, ale Česká republika je typickým příkladem země, kde v minulosti došlo k velkému poklesu živočišné výroby, což se negativně projevuje i ve stavu v krajiny, která potřebuje hospodářská zvířata a o ně pečující zemědělce.

Josef Kučera, místopředseda představenstva Českomoravské společnosti chovatelů:
Historicky poprvé jsme zaštítili expozice Národní výstavy hospodářských zvířat. Česká republika je špičkou mezi vývozci genetického materiálu a naše zvířata se uplatňují na řadě zahraničních trhů. O tom svědčí i hojná účast zahraničních hostů zde v Brně, kde jim ukazujeme dlouhodobé výsledky práce našich šlechtitelů.

David Lipovský, Českomoravské společnost chovatelů, organizátor výstavy zvířat
Letos je to poprvé, kdy výstava hospodářských zvířat spolu s doprovodnými programy probíhá samostatně. Jsem mile překvapen návštěvností, které se první samostatný ročník dočkal. Možná jsme tím nastartovali dobrou tradici. Když vidím letošní zájem návštěvníků, tak si myslím, že současní vystavovatelé přijedou znovu a ti, kteří se letos přišli jen podívat, budou svoji účast vážně zvažovat.

Jiří Motyčka, výkonný ředitel Svazu chovatelů holštýnského skotu:
Nám se výstava líbí a líbí se i chovatelům, proto se jí aktivně účastní. Prostředí výstaviště je nádherné a je tady poskytován velice dobrý servis včetně ubytování a stravování pro ošetřovatele zvířat. Musím říci, že pořadatelé výstavy pracují velmi dobře. Jsme také rádi, že vše nově zastřešuje Českomoravská společnost chovatelů, takže na nás už nespočívá bezprostřední břemeno organizačních záležitostí. Letošní účast chovatelů holštýnského skotu je myslím srovnatelná s minulými ročníky.

Richard Konrád, šlechtitel Svazu chovatelů ovcí a koz, spolupořadatel výstavy
Svaz chovatelů ovcí a koz připravil pro národní výstavu krásnou ukázku plemen, registrovaných v českých chovech. S účastí jsme spokojeni. Na stánku máme poměrně živo. Lidé se hodně ptají, takže konzultujeme, radíme a poskytujeme informace, takže je vidět, jak je účast na výstavě tohoto formátu nutná a chovu ovcí a koz prospěšná.

Kamil Malát, ředitel, Český svaz chovatelů masného skotu
Výstava právě skončila - a skvěle. Pro nás je to chovatelský svátek. Měli jsme tu 360 zvířat, 21 masných plemen, zhruba 80 chovatelů, 30 juniorů. Z těchto čísel vyplývá, že je to opravdu důležitá výstava, které si ceníme a kterou chovatelé berou velmi vážně. Kvalita zvířat rok co rok stoupá, což potvrdilo několik desítek zahraničních hostů jak v roli návštěvníků, tak i v roli sudích, kteří rozhodovali soutěžní šampionáty. Mnozí zahraniční hosté byli uchváceni českou kvalitou, chtěli nakupovat dobytek a mají zájem spolupracovat. Takový zájem nepřišel sám od sebe, ale přišel díky poctivé práci chovatelů, kterou pětadvacet let dělají a která se zúročuje mimo jiné i na této výstavě.

Pavel Král, ředitel, Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Myslím si, že nově nastartovaná spolupráce BVV a Českomoravské společnosti chovatelů byla krokem správným směrem. ČMSCH jakožto garant výstavy zvířat je chovateli vnímán pozitivně, stejně jako koncept vyzkoušený už na minulém veletrhu TECHAGRO, kdy se na výstavě pragmaticky střídáme s holštýnským skotem. Malá část našeho plemene tu byla k vidění po celou dobu výstavy, týkalo se to zvířat z Lanškrouna ze Střední veterinární školy, která tu měla kromě jiných plemen i zástupce českého strakatého skotu a červinky. Dnešního soutěžního klání se účastnilo 27 kusů zvířat, což je více než minule, pozitivní byla i divácká kulisa. Koketujeme s myšlenkou, že bychom v roce 2019 vyhlašovali šampionku našeho plemene už tady na výstavišti v Brně.

Jan Záhorka, poradce prezidenta, Agrární komora České republiky
Myslím si, že Národní výstava hospodářských zvířat začíná být skutečně prestižní akcí pro všechny chovatele, ať už jde o chovatele dojného skotu, masného skotu, prasat, koz, ovcí, a to zastoupení zvířat – přes 800 kusů – už je skutečně grandiózní. Je to pro chovatele svátek. Ostatní akce jsou spíše doprovodné záležitosti, nicméně význam životního prostředí a začátek první výstavy, která se tomu věnuje speciálně, je také záslužný čin.

Jiří Pondělíček, ředitel pro zahraniční vztahy a SZP EU, Potravinářská komora ČR
Potravinářská komora tradičně vystavuje spolu s Agrární komorou. Letošní ročník se nám zvláště líbí, nejenom kvůli tomu, že je tu velké množství hospodářských zvířat, ale i proto, že jsme blízko včelařům a dalším výrobcům a prodejcům potravinářského zboží. Zaznamenali jsme velký zájem, zejména o víkendu, o členy Potravinářské komory a prezentované výrobky, například Boneco, Agro, Šumavský pramen, Emko a další, samozřejmě tady vystavují i mlékárny, jako je Madeta či Polabské mlékárny. Sortiment máme široký a s výstavou jsme spokojeni, uvažujeme o účasti i v příštích letech.

Jaroslav Pospíšil, sdružení Silvajagd, organizátor doprovodného programu Národní výstavy myslivosti
Druhý ročník Národní výstavy myslivosti po mém soudu překročil očekávání. Samozřejmě slovo národní vyjadřuje i to, že by zde měla být národní výstava trofejí, tak to vnímají i myslivci, ale to za dané situace nelze. V rámci umění možného jsou zde překrásné doprovodné programy i velice kvalitní vystavovatelé, co se myslivosti týče. Spojení s včelařstvím je velmi rozumné a unikátní a s životním prostředí ještě lepší. Do příštího ročníku bych navrhoval soustředit se na spolupráci s moravskými okresními mysliveckými spolky, které by s námi šly do velice namáhavého pokusu dostat sem trofeje za určité období, tak jak je pojem „národní výstava“ odbornou veřejností vnímán. Po stránce návštěvnosti a kvality všeho, co zde je, si druhý ročník výstavy vedl nad očekávání dobře.

Nico Bons, mezinárodní rozhodčí soutěží holštýnského skotu:
S úrovní šampionátu jsem opravdu velmi spokojen, proto patří mé velké poděkování pořadatelům výstavy a také všem chovatelům, kteří sem zvířata přivezli. Byla to úžasná show, velmi dobře zorganizovaná a s velmi dobrými krávami, zejména ty na prvních pěti nebo šesti místech měly velmi dobrá vemena. Vlastně jsem dnes byl až trochu překvapen vysokou kvalitou, kterou jsem tu viděl, a odvezu si domů velmi pozitivní dojmy. V několika posledních měsících jsem byl na přehlídkách skotu v Dánsku, Finsku, Švédsku, Španělsku, Francii a Německu. Jsem rozhodně přesvědčen, že přehlídka v Česku byla lepší než ty v Dánsku, Finsku a Švédsku. Výstava se mi opravdu velmi líbí, je velká a chodí sem hodně lidí. Je vidět, že v chovu jdete tou správnou cestou.

Ivan Řezáč, specialista pro chov prasat, společnost Sano – Moderní výživa zvířat:
Vystavujeme v Brně každý rok, protože chceme být vidět. Spojení výstavy zvířat s technologiemi a produkty pro živočišnou výrobu je myslím správné a zajímavé. Letos mě velmi příjemně překvapila celková úroveň výstavy, která jde rok od roku nahoru. A musím ocenit také vystavená zvířata, která mají velmi vysokou úroveň, viděli jsme tady úžasné kusy ladící oku chovatele.

Miroslav Duda, jednatel společnosti TREWIT:
V Brně vystavujeme každý rok. Přestože TECHAGRO je větší, které se koná v Brně v sudých letech, je větší, pro nás je důležitější Národní výstava hospodářských zvířat, protože sem přijdou chovatelé, kteří jsou našimi zákazníky. Letos jsem velmi spokojen, za první dva dny jsem se vůbec nedostal ze stánku, protože u nás bylo pořád plno. Líbí se mi, že jsme v jedné hale se zvířaty a že je jich tu tolik.

Dušan Kořínek, prokurista společnosti SCHAUMANN ČR:
Akceptovali jsme změnu, kdy ANIMAL TECH bude veletrhem pro živočišnou výrobu, takže přecházíme na dvouletý rytmus vystavování a na veletrhu TECHAGRO už příští rok nebudeme. Spojení s chovateli v jediné hale pokládáme za zcela přirozené, naši zákazníci si nás tady našli.

Irena Rokosová, oddělení komunikace, Státní zemědělský intervenční fond:
Přichází sem hodně návštěvníků a veletrh je pro nás příležitostí k předání informací a k přímému poradenství. Chceme tady SZIF dostat více do povědomí, aby i veřejnost věděla, co děláme a nabízíme. Vedli jsme tu také jednání se žadateli o dotace. Sice dnes lze všechno vyřídit elektronicky, ale přece jen někteří zemědělci ze starší generace preferují živou komunikaci a vítají možnost poradit se. Smysl vidím v tom, že se přibližujeme lidem, kterých je tu vysoká koncentrace.

Jaroslav Zapletal, obchodní a technické služby, Möller s. r. o.:
V Brně vystavujeme každý rok a letošní ročník pro nás dopadl dobře. Zajímavé pro nás jsou hlavně první dva dny, kdy na výstavu přichází odborná veřejnost. Byli jsme jako firma vidět a potkali jsme se tu s našimi zákazníky, ale nových zase tolik nebylo, přece jen na TECHAGRO přijíždí více lidí.

Martin Křivka, vedoucí propagace, FARMTEC a. s.:
Letošní výstava se nám líbila, bylo to lepší než před dvěma lety i z pohledu skladby návštěvníků. Hodně tomu pomohlo, že už se zároveň nekonaly výstavy psů a koček. Nejsilnější pro nás byly čtvrtek a pátek, ale ani víkendové dny nebyly marné. Účel, se kterým jsme na výstavu jeli, to určitě splnilo.

Václav Brynda, ředitel společnosti VVS Verměřovice:
Posledních osm nebo deset let jsme v České republice nevystavovali, ale účastníme se veletrhů v zahraničí. Výstavy v Brně vždycky patří k těm profesionálně připraveným a s návštěvností jsme také spokojeni, takže účast pro nás splnila očekávání. Ve čtvrtek a v pátek tu byli všichni naši prodejci a mohli na jednom místě jednat se svými zákazníky, které jinak musejí objíždět na farmách. Předpokládám, že se za dva roky opět zúčastníme, protože jsme spokojeni a je tady příjemné prostředí i příjemní lidé.

Petr Peška, obchodní ředitel společnosti STS Olbramovice:
Pravidelně vystavujeme na TECHAGRO, ale na této výstavě jsme poprvé. Přínos vidíme ve vysoké koncentraci chovatelů, což jsou naši zákazníci. Jsme tady poměrně spokojeni, účast předčila naše očekávání. Lidí přišlo hodně a hlavně to byla odborná veřejnost a naši potenciální zákazníci. Také počasí vyšlo, což zřejmě podpořilo návštěvnost. V sobotu a neděli sice chodí hlavně rodiny s dětmi, ale my jsme i o víkendu potkali pár zajímavých zákazníků.

Kristýna Šlampová, marketing, Alltechnology C.Z. s. r. o.:
V Brně vystavujeme každý rok. Myslím, že by stačilo zkrátit termín této výstavy do soboty, protože víkendové dny jsou z pohledu odborných zákazníků už výrazně slabší. Ale první dva dny pro nás byly dobré, přišla za námi většina zákazníků, které jsme tady očekávali.

Marek Fikejs, produktový manažer, STROM PRAHA a. s.:
Rozumíme tomu, že je na veletrhu TECHAGRO potřeba uvolnit prostor pro zemědělskou techniku, protože tam je tlak na plochu obrovský. Myslíme si, že Národní výstava hospodářských zvířat jde správným směrem a letošní ročník vnímáme velmi pozitivně. Je to i propagace zemědělství, jen je potřeba udržet odborný ráz, aby zůstala spojená se zemědělstvím a eliminovaly se zbytečné stánky, které z toho dělají spíš pouť než odborně zaměřenou výstavu. Letos to tak je a náš stánek navštěvují i významní zákazníci. Za dva roky tady určitě budeme také.

Kateřina Nucová, ředitelka společnosti GENSEMEX a. s.:
Naše firma se prioritně zabývá holštýnským skotem a myslím, že z pohledu chovatelů tohoto plemene byla výstava moc pěkná. Pěkné bylo i to, jak se ve čtvrtek zorganizoval šampionát plemene brown swiss a v sobotu jersey, takže šampionáty mléčného skotu měly návaznost a nesoustředilo se vše do jednoho dne. Líbilo se mi i relativně velké předvadiště. Smyslem této výstavy proto nás nejsou kontrakty, je to spíš o prezentaci firmy navenek, což se povedlo. Ve čtvrtek a v pátek byla návštěvnost vysoká a přišli naši zákazníci, takže jsme spokojeni.

Marek Šuba, organizátor programu Lesní pedagogika, Střední lesnická škola v Hranicích
Skutečnost předčila naše očekávání, naší expozicí Lesní pedagogiky prošlo kolem 1300 dětí. Nešlo jenom o zábavu, ale tato akce má velký smysl zvlášť pro děti z měst, které nemají tak blízký kontakt s přírodou. Víme, že mladá generace má ráda les, ale někdy o tom neví. Teprve, když si na něj sáhne a přijde do lesa, třeba i díky upoutávce lesní pedagogiky, tak zjistí, jak je to úžasný prostor, do kterého se chce vracet.

Milan Koutný, oborník, Obora Hukvaldy
V oboře pracuji sedmatřicátým rokem, ale dosud jsme se nikdy na Národní výstavě myslivosti neprezentovali tak ucelenou expozicí. Na ploše 100 metrů čtverečních představujeme Oboru Hukvaldy, jednu z nejstarších a dosud fungujících obor v České republice, která si letos připomíná 450 let své existence.

Marek Linger, hlavní organizátor Včelařské výstavy
Jsme zvyklí jezdit do Brna na Techagro, což je pro nás velká akce. Na Národní hospodářské výstavě jsme letos poprvé a myslím, že se naše účast vydařila. Přestože se prezentujeme v menším rozsahu než na Techagru, s jedenácti sty metry se jedná o jednu z největších letošních včelařských výstav v republice, které se účastní na třicet prodejců z celé České republiky.

Ivo Štorek, majitel, NIMROD, Chomutov
Naše firma letos slaví dvacet let působení na českém trhu. Prezentujeme se během roku na několika specializovaných výstavách, Brno nevyjímaje. Úvodní den mě příjemně překvapil počtem návštěvníků a také další dny odpovídaly očekáváním.

Jiří Kostkan, garant pro výživu skotu, Mikrop Čebín
Myslím si, že pro naši společnost je to úspěšná výstava. Vnímáme ji jako klíčovou akci, mimo jiné i proto, že naše společnost z Brna vyšla a pravidelně tu vystavujeme. Na nedostatek zákazníků si nemůžeme stěžovat, deset minut od otevření veletrhu jsme měli na stánku plno až do uzávěrky.

Ladislav Martinec, jednatel, CRV Czech Republic
Tato výstava má pro nás jakožto pro šlechtitelskou firmu smysl, protože je zaměřena na chovatele, a těch přišlo opravdu hodně. Pro nás je to společenská událost, na které potkáváme naše zákazníky, kterým se na jednom místě můžeme věnovat. Za systém Ovalert na vyhledávání přirozených říjí a sledování zdravotního stavu zvířat jsme získali Zlatou medaili, což nás těší a určitě pomůže v propagaci.

Stanislava Vejsadová, ředitelka kanceláře, Blattin Filiale CZ
Jsem ráda, že jsme se zúčastnili národní výstavy v Brně. Působíme hlavně v západních Čechách a na Vysočině, proto se chceme dostat do širšího povědomí i tady na Moravě. Klienti z Brna a okolí o nás už slyšeli, ale detailně nás tolik neznají. S průběhem výstavy jsme spokojení, tak uvidíme, jak se promítne naše účast i z obchodního hlediska.

Josef Maňásek, obchodní manažer, GEA Farm Technologies CZ
Dopředu jsme avizovali, že zde jako světovou novinku budeme představovat automatizovanou kruhovou dojírnu, takže hodně lidí se u nás zastavilo právě z tohoto důvodu. Na druhém místě zájmu byl jednoboxový dojicí robot Monobox. Co se týče veletrhu, myslím si, že by mu prospěla větší návštěva farmářů, kterou jsem hlavně o víkendu očekával. Na jednu stranu je dobře, že se nějakým způsobem odloučila živočišná výroba od strojů, ale na straně druhé je i dost farmářů, kteří mají zájem o stroje, o traktory a také je zajímá náš obor.

Tomáš Bohatec, jednatel, Bohatec s.r.o., Boskovice
Naši účast hodnotím velice pozitivně. Vyhráli jsme Zlatou medaili za přístroj MooCall, senzor telení krav. Jde o ve světě populární produkt, který monitoruje kontrakce, posílá zprávy na dvě mobilní čísla a emailové adresy a umí stanovit přesně na hodinu termín porodu. Věříme, že Zlatá medaile nám pomůže ke zviditelnění a vzhledem k zájmu věříme i v obchodní úspěch. S návštěvností výstavy jsme byli spokojeni.

Pavel Jaroš, marketingový manažer, De Heus
De Heus si na výstavě připomíná deset let na českém trhu a představujeme zde nový sortiment pro prasnice i nová krmiva pro skot. Myslím si, že tady v pavilonu velmi dobře proběhlo propojení krmivářských firem s prezentací hospodářských zvířat, mně osobně se to velice líbilo. Z pohledu naší firmy jsme zaznamenali dobrou návštěvnost farmářů, pečující o skot a prasata, chyběli nám tady zákazníci zabývající se drůbeží a za očekáváním zůstal i zájem o hobby krmiva pro zvířata chovaná na dvorcích. Čtvrtek a pátek byly z hlediska účasti na našem stánku silné dny.

Jana Formánková, marketing a PR, AGROPARTNER
Za firmu hodnotíme veletrh v Brně velice kladně, od stavby expozice až po celkovou organizaci, která tu běží jako na drátkách. Na našem stánku bylo dost návštěvníků z řad farmářů, ale potěšil nás i zájem studentů veteriny o naše technologie. Prezentovali jsme tu dojicí roboty, které jsou letos naší vlajkovou lodí v čele s automatickým systémem dojení Lely Astronaut, velký zájem byl o náš přihrnovač krmiva Lely Juno a také o úplnou novinku, vysavač kejdy Lely Discovery 120 Collector, za který jsme získali Zlatou medaili. Jsme za to velice rádi a považujeme si jí. Náš stánek si prohlédl i ministr Jurečka, který u nás ochutnal výborné mléko od moravských producentů, jehož ochutnávkou jsme letos podpořili naše hlavní téma dojicích robotů.

Lenka Potoková, marketing a PR, Národní zemědělské muzeum, Praha
Snažíme se měnit image a vztah lidí k zemědělství, neboť obecně toto odvětví není vnímáno tak prestižně, jak by si zasloužilo, přestože bez zemědělství bychom nemohli existovat. Jsme rádi, že se nám podařilo pozvat do našeho muzea spoustu lidí a překvapilo nás, kolik z nich už naše pobočky znalo, ať už zámky Kačina a Ohrada nebo muzeum v Čáslavi. Tady v regionu jsme návštěvníky zvali do Valtic a do nově otevřené pobočky ve Znojmě. Zastavila se u nás spousta rodin s dětmi, což je přesně naše cílová skupina, a také zemědělci, kteří sami mají zemědělské stroje, ale současně je zajímá historie. Jednali jsme tu i s našimi partnery, takže pro nás byla výstava přínosná a pozitivní.

Petr Šimek, Šimek proficentrum, Klatovy
Nabízíme stroje na výrobu a zpracování palivového dřeva, jak štípací, tak krátící. Vystavovali jsme na volné ploše F, návštěvnost u nás byla dobrá a poměrně uspokojivá byla i odbornost publika, které se u nás zastavilo. Úspěšnost veletrhu budeme hodnotit s odstupem v létě.

Alexandr Bojko, jednatel, BINOX
Zaměřujeme se na loveckou optiku, dalekohledy, puškohledy, v poslední době na noční vidění, a také na termovizní přístroje, které jsou u myslivců žádané a o které byl i tady velký zájem. Jsme dovozci, takže na stánek za námi přišli nejen koncoví zákazníci, ale i řada prodejců zejména z Moravy. Pavilonem F prošlo hodně potenciálních zákazníků, ale náš obor myslivost zabíral menší plochu a výstava by si určitě zasloužila rozšíření. Obecně jsem příznivec veletrhů a výstav, neboť jsou pro firmy i pro zákazníky přínosem. Koncentruje se na nich velké množství lidí, kteří si mohou na jednom místě prohlédnout ucelený sortiment.

Petra Volejníková, tajemník, Česká technologická platforma lesního hospodářství
Naši expozici sdílí tři organizace - Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity, Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví a dále Školní lesní podnik „Masarykův les“ Křtiny. Jsme tradičními účastníky, zajišťujeme odborný doprovodný program celého veletrhu a poskytujeme zde servis o dotacích, které je možné čerpat přes aktuálně otevřené výzvy. S účastí jsme velmi spokojeni, pro nás nejzajímavějším návštěvníkem je potenciální student, popřípadě klient, takže vnímáme naši účast i jako dobrou možnost propagace našeho oboru mezi širokou veřejností.

Alexander Ač, Czech Globe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR
Veletrh nám přinesl cenné zkušenosti pro naši práci. Zájem o náš výzkum byl poměrně velký. Mimo laickou veřejnost se u nás zastavilo i pár lidí s odbornými dotazy a s nabídkami spolupráce při odborně populárních akcích, jako jsou přednášky a semináře. Vzhledem k tomu, že náš stánek byl zaměřený na globální změnu, oteplování a specificky na sucho, směřovala většina dotazů právě k tomuto tématu - jak vážné je sucho, jaké jsou trendy, co očekávat do budoucna, co je možné dělat, jaké jsou kroky ke zmírnění dopadu důsledků sucha a podobně.

Michaela Náplavová, PR a marketing, Oxytree Solutions, Brno
Jsme nadšeni z atmosféry prvního ročníku. Vzhledem k tomu, že se naše firma zabývá ekologickými investicemi Oxyprogram a pěstování klimatické rychle rosotucí dřeviny Oxytree, jsme byli umístěni do pavilonu F s ostatními firmami, které zeleň a klimatické změny řeší. Byli jsme spokojeni s kvalitou zázemí na stánku a zároveň se strukturou dalších partnerů na veletrhu, se kterými jsme úspěšně navázali kontakt.


Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše