International Engineering Fair

Translation is not available.

Průmysl reaguje na klimatickou změnu. Na MSV zahájil činnost Český cirkulární hotspot

Odpovědné nakládání se surovinami a opětovné využívání všech materiálových zdrojů je pro průmysl jedinou do budoucna udržitelnou cestou. V posledních letech se na ni vydává stále více českých firem, které zavádějí cirkulární inovace, šetří tak výrobní náklady a získávají nové zákazníky. Cirkulární ekonomice jako globálnímu trendu a zvýrazněnému tématu MSV 2019 se věnovala konference Česko jako cirkulární hotspot.

Co je pro jednoho odpadem, může být pro druhého pokladem. Téma cirkulace neboli koloběhu zdrojů hýbe dnešním průmyslem, který potřebuje zprostředkovat spolupráci jak mezi firmami, tak s výzkumnými organizacemi a veřejnými institucemi. Platformou těchto kontaktů chce být právě založený Český cirkulární hotspot, který vznikl ve spolupráci Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN) a Nizozemským velvyslanectvím v České republice. Memorandum o porozumění v Brně podepsala ředitelka INCIEN Soňa Jonášová a viceprezident Holandského cirkulárního hotspotu Ton van der Giessen. Český cirkulární hotspot se tak stal součástí globální sítě hotspotů a pomůže českým firmám z oblasti oběhového hospodářství k zahraniční expanzi.

Česká republika se založením hotspotu dostala na globální mapu oběhového hospodářství a připojila se k zemím, které aktivně podporují přechod z lineárního ekonomického modelu na cirkulární. „Cirkulární ekonomika má velký potenciál pro zlepšení nejen životního prostředí, ale i ekonomické výkonnosti firem. Proto je toto téma pro aktivity CzechInvestu klíčové.

CzechInvest dlouhodobě podporuje malé a střední podniky v různých fázích rozvoje podnikání – od start-upů po zavedené společnosti a velké investory. Principy cirkulární ekonomiky ve firmách přinášejí inovativní řešení, což jsou přesně ty činnosti, na které cílíme,“ řekl Patrik Reichl pověřený řízením agentury CzechInvest.

Společenství ekoinovativních a cirkulárních nápadů

„Česko je plné firem, které se cirkulární ekonomice věnují, aniž by o tom samy věděly. Pro nás je ale důležité, abychom vytvořili systém, kde jsou ekoinovativní a cirkulární nápady podporovány od samého počátku. Pro tento ekosystém je důležitá spolupráce všech stran, proto jsme se rozhodli spojit síly s CzechInvestem, který má již vybudovanou silnou regionální infrastrukturu, do které stačí dostat nová témata,“ vysvětluje důvody vzájemné spolupráce Soňa Jonášová.

Agentura Czechinvest plánuje také rozšířit mapování podnikatelského prostředí o aspekty spojené s cirkulární ekonomikou a identifikovat potřeby firem v této oblasti. V neposlední řadě plánuje CzechInvest další podporu inovačních nápadů zaměřených na cirkulární ekonomiku a ekoinovace, a to prostřednictvím svých stávajících programů, tak i prostřednictvím těch připravovaných.

Posláním Českého cirkulárního hotspotu je také inspirovat české firmy k implementaci principů cirkulární ekonomiky do jejich podnikání. „Česká republiky je atraktivní díky kreativním lidem, rozvinuté R&D infrastruktuře a čím dál větší otevřenosti akademického výzkumu pro spolupráci s firmami za účelem progresivních inovací. Další vývoj je potřeba založit také na hospodářských trendech spojených s Průmyslem 4.0, cirkulární ekonomikou a energetickou efektivitou. K tomu se hlásíme v naší nové Strategii 2019+,“ dodal Patrik Reichl.

Strategie agentury CzechInvest navazuje na inovační strategii České republiky do roku 2030, která počítá s globálními trendy včetně cirkulární ekonomiky. „Máme cirkulární ekonomiku mezi pěti top tématy, takže všechny naše následující kroky budou směřovat k naplňování myšlenek hotspotu a k šíření ekoinovace do firem, což už děláme v našich regionálních kancelářích,“ prohlásil Patrik Reichl na konferenci Česko jako cirkulární hotspot, kde přislíbil také finanční zdroje. „Předpokládám, že část prostředků z programu The Country For The Future bude distribuovat agentura CzechInvest a jejich velká část pak půjde do oblasti cirkulární ekonomiky. Jsme na to připraveni a čekáme, až se spustí penězovod,“ konstatoval.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše