International Engineering Fair

Translation is not available.

Rozjíždí se HWPortal.cz – portál pro měření a dohled senzorů

Potřebujete monitorovat výrobní prostory, sklady, chladící boxy nebo technologická zařízení? Díky řešení HWPortal budete mít okamžitý přehled, grafy i data pro další zpracování. Senzorové jednotky přitom mohou být prakticky kdekoli.

HWPortal.cz, spuštěný v září, umožňuje provádět dohled a monitoring nejrůznějších aplikací. Nabízí přitom řadu služeb, které u podobných systémů nejsou zcela běžné, jako nastavení vlastních pohledů a grafů, vytváření skupin zařízení i vlastních grafů dat ze senzorů. Nový portál přidává řadu funkcí pro administraci rozsáhlých monitorovacích aplikací a senzorových sítí. Aby byl portál k dispozici co nejširšímu okruhu uživatelů, je provozován jako veřejná služba. Firmy tak nemusí investovat do pořízení vlastních serverů, licencí, které nepotřebují, ani řešit složitá síťová nastavení. Senzorová zařízení a portál mají všechny funkce nakonfigurovány tak, aby připojení i případné změny nezabíraly zbytečně čas. HW portál umožňuje připojit více než dvě desítky různých typů senzorových zařízení. Jeho hlavní výhoda spočívá ve sjednocení informací z mnoha různých senzorů a čidel do lidsky i strojově (počítačově) jednotné podoby.

HWPortal nabízí funkce pro uživatele v sektorech Home, SMB, i pro velké firemní zákazníky. Domácím uživatelům a malým firmám často stačí monitorovat aktuální stav senzorů a čidel, případně si stáhnout historii pro potřeby doložení průběhu teplot či spotřeby (případně dostat e-mail, pokud je některá hodnota mimo rozsah). U větších zákazníků je kladen důraz na integraci nezávislého monitoringu do stávajících systémů. Ta je složitá, a tedy i drahá, protože různá měřící zařízení poskytují rovněž rozdílné formáty dat ať už historicky, nebo s ohledem na možnosti a potřeby měřených veličin. A zde je největší síla HWPortalu, který poskytuje rovněž data z různých senzorů a zařízení v jednotné serializované podobě XML souboru. 

Základní vlastnosti HWPortal.cz

  • Jednoduchý a přehledný Dashboard s náhledem informací jen o těch čidlech, která uživatele zajímají. Možnost definice více uživatelských Dashboardů s rozdílným obsahem. IT oddělení vidí jen svá data a energetici rovněž jen svá.
  • Možnost nastavení nezávislých rozsahů safe range pro každý senzor a následné odesílání alarmových zpráv pomocí e-mailu.
  • Podpora HWg-SMS-GW3 pro odesílání alarmových zpráv pomocí SMS
  • Přehled zařízení a senzorů s možností třídění podle stavu (Normal, alarm, invalid) nebo podle jednotky.
  • Možnost třídění zařízení a senzorů do skupin podle fyzického (Locations) nebo logického (Groups) umístění
  • Grafy naměřených hodnot pro jednotlivá zařízení (tříděná podle měřené veličiny) i pro jednotlivé senzory s možností exportu dat do CSV, XML, PDF, SVG, PNG či JPG
  • Možnost definice zákaznických grafů kombinujících různé veličiny, a tak sledování vzájemných závislostí.
  • Pokročilý user management s jednoduchou správou umožňující nastavit různým uživatelům jen omezená oprávnění. Jednotliví uživatelé jsou sdruženi pod jeden Team.
  • Permission groups pro přidělování práv uživatelům pro jednotlivá zařízení. Zatímco User management omezuje práva na práci, Permission group omezují prostředky, se kterými uživatel pracuje.
  • Export aktuálních hodnot do XML souboru pro všechny hodnoty v rámci jednoho teamu i pro jednotlivé dashboardy a grafy umožňuje snadnou integraci do podnikových informačních systémů.

Cloud nebo vlastní portál?

HWPortal.cz existuje primárně jako IoT služba, tedy jako cloudový portál, provozovaný firmou HW server. Pro zákazníky, kteří chtějí používat pouze limitovanou volnou verzi, nebe využívat placené služby pro instalaci řádově desítek senzorů, je tato varianta cenově nejvýhodnější. Minimální provozní náklady obsahují vše potřebné, senzory a jednotky si uživatel kupuje podle typu svého provozu a požadavků.
Pro rozsáhlé sítě se stovkami sledovaných míst a také pro průmyslové nebo IT sítě, kde je prioritou vysoká úroveň zabezpečení, může být výhodné portál provozovat ve vlastní režii. Zde existuje celá řada variant portálu SensDesk, od kterého je HWPortal odvozen.

Uvedená řešení nabízí HW server jako provozovatel HWPortal.cz a distributor výrobků HW group.

HWPortal představí HW server také na MSV na brněnském výstavišti v pavilonu C stánek 066 od 7. do 11. října 2019.

Zdroj: HW server

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše