Stavební veletrh Brno

Translation is not available.

Cech topenářů a instalatérů chystá poradenství, ukázky i soutěže

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. (CTI ČR) patří mezi významné partnery, kteří se podílí na přípravě doprovodného programu. Na Stavebním veletrhu 2020 se v rámci svého Poradenského centra Cechu topenářů a instalatérů České republiky zaměří na obory vytápění, voda-kanalizace, plyn, vzduchotechnika, obnovitelné zdroje a energetika.

Odborníci vám zde poradí:

  • s výměnou topných zdrojů v domácnostech snadno, rychle, úsporně, šetrně a moderně,
  • s novinkami v oblasti využití obnovitelných energií při snižování energetické náročnosti především tepelnými čerpadly, řízeným větráním a v kombinaci s fotovoltaickými elektrárnami u staveb všeho druhu,
  • s montáží výrobků (trubek, tvarovek a armatur) k instalaci studené a teplé vody, podlahového a ústředního vytápění,
  • ohledně poskytovatelů plastových potrubních systémů pro obytné, nebytové a stavební projekty,
  • s řešením problémů netěsnosti topení, vodovodního i plynového potrubí a odpadu,
  • s výběrem instalačních materiálů, chemické i mechanické kotvy pro různé aplikace

Do doprovodného programu CTI ČR jsou zařazeny také praktické ukázky. Pro odbornou veřejnost jsou určené ukázky nových postupů v oblasti servisních činností, které mohou díky zlepšení technické podpory umožnit razantní snížení čekací doby na servisní zásah. Princip zefektivnění servisu spočívá v online komunikaci technika na místě závady s expertem, který může z jedné centrály pomáhat mnoha méně zkušeným kolegům. Pro školy, laickou i odbornou veřejnost pak budou určené ukázky projektů k praktické výuce technických oborů, které budou demonstrovat možné spojení teoretické výuky, praktického nácviku manuálních dovedností, digitálních technologií a moderních prvků TZB včetně měření a regulace.

Během Stavebního veletrhu se bude konat 23. ročník finále mezinárodní soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2020, kde se můžete přesvědčit o soutěživosti, zručnosti a odbornosti žáků 3. ročníků SOU v oboru instalatér. Soutěž je zařazena do projektu České ručičky a záštitu ji udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hospodářská komora ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Cech topenářů a instalatérů České republiky, odborný internetový portál TZB-Info.cz a Vysoké učení technické Brno. Jeho slavnostní zahájení se pravidelně odehrává ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu JM kraje.

CTI ČR bude tradičně udílet také Výroční topenářské a instalatérské ceny a uznání. Ty jsou udělovány významným firmám, institucím a osobám za inovace v oboru topenářství v ČR. Vyhlášení probíhá v rámci slavnostního večera, kde se předávají ceny o nejlepší exponáty, Zlaté medaile Stavebního veletrhu Brno.

More news from the fair trade