Mezinárodní strojírenský veletrh

Šest exponátů dostalo zlatý punc

Už tradičně se na slavnostním večeru pořádaném u příležitosti zahájení MSV udělovaly Zlaté medaile. Pojďme se podívat, kdo prestižní odborné ocenění získal letos.

FreeTurn - multifunkční soustružnický nástroj

 • Kategorie: Zlatá medaile za inovaci ve zpracovatelské technologii
 • Umístění: Pavilon F, stánek 044
 • Výrobce: CERATIZIT GROUP
 • Vystavovatel: CERATIZIT Česká republika s.r.o.

Stručná charakteristika exponátu

Nový nástroj FreeTurn společně s technologií HDT (High Dynymic Turning) přináší uživatelům nový trend dynamického soustružení s prokazatelným ekonomickým přínosem.  Hlavní přednosti jsou:
- Variabilita (měnící se úhel náběhu během řezu přispívá ke kontrole nad třískami a povrchy)
- Flexibilita (jedním nástrojem nahradite až 4 komerční soustružnické nástroje)
- Stabilita (stabilnější řez díky optimálnímu rozložení sil)
- Produktivita (vyšší posuv, méně přejezdů a výměn, kratší výrobní časy, nižší výrobní náklady).

Toto ocenění bylo uděleno za inovativní přínos při víceosém obrábění na dlouhotočných automatech třemi nástroji současně s výstupy na prvky trendu Průmysl 4.0.

„Na loňském veletrhu ve Stuttgartu jsme tento nástroj vystavovali poprvé a byl o něj velký zájem. Další krok k dokonalému seznámení s touto novinkou, která v Evropě nemá konkurenci, jsme udělali na veletrhu v Hannoveru. I větší poptávku jsme schopni uspokojit. Na brněnském veletrhu očekáváme zájem českých odborníků a navázání spolupráce s výrobci strojů. Pomoci by nám měla i Zlatá medaile, která má pro nás nemalou hodnotu a potvrzuje vysokou kvalitu tohoto výrobku,“ připomíná Lucie Filová, marketingová kooperátorka.


Citizen Cincom D25-1M8

 • Kategorie: Zlatá medaile za inovaci výrobního stroje
 • Umístění: Pavilon P, stánek 024
 • Výrobce: CITIZEN MACHINERY CO., LTD
 • Vystavovatel: CNC invest, s.r.o.

Stručná charakteristika exponátu

Dlouhotočný CNC obráběcí stroj s 12ti řízenými osami, včetně B-osy, umožňující plynulé pětiosé obrábění. Stroj je určený pro obrábění komplexních a složitých součástí se třemi nástroji současně do max.průměru 25 mm.

Toto ocenění bylo uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje. Tento fakt pomocí metody High Dynamic Turning zvyšuje dynamičnost procesu obrábění.

Vladimír Bláha, jednatel CNC: „Poprvé jsme tento stroj vystavovali na veletrhu v Hannoveru, kde upoutal pozornost odborníků z Německa, Francie i Anglie, což jen potvrzuje jeho vysokou funkčnost a efektivnost, protože je v porovnání se současnými stroji, které jsou na trhu, mnohem rychlejší. Pokud jde o Zlatou medaili, tak letos z ní máme radost po dlouhém čtvrtstoletí. Ano, v roce 1994 jsme ji tehdy získali za trhací stroj. Letos bychom si přáli, aby díky tomuto ocenění jsme se setkali se zájemci o tento unikát – a tyto zájemce o něj samozřejmě plně uspokojíme.“


Asymetrické radiální soudečkové ložisko s kazetovou klecí

 • Kategorie: Zlatá medaile za inovaci komponenty ve strojírenství
 • Umístění: Pavilon F, stánek 080
 • Výrobce: ZKL Brno, a.s.
 • Vystavovatel: ZKL Bearings CZ, akciová společnost

Stručná charakteristika exponátu

Asymetrické soudečkové ložisko s kazetovou klecí je představitel valivých ložisek s vysokou axiální zatížitelností a zvýšenou naklopitelností. Zcela nová speciální konstrukce zajišťuje požadavky na ložisko na výstupním hřídeli z převodovky domíchávače betonu, nebo hlavním rotoru větrné elektrárny. To jsou zvýšená naklopitelnost, zvýšená axiální únosnost a schopnost pracovat při nízkých otáčkách bez prokluzování. Speciální konstrukce klece umožňuje pohyb řad elementů nezávisle na druhé řadě. Valivé elementy jsou opatřeny povlakem DLC, který snižuje třecí ztráty v ložisku a eliminuje vznik kontaktní únavy a otěru na oběžných drahách ložiska. Tato nová konstrukce prodlužuje životnost ložiska proti stávajícím řešením až o 80%.

Toto ocenění bylo uděleno za unikátní konstrukci valivého ložiska se zvýšenou naklopitelností a radiální únosností s využitím asymetrie uložení valivých elementů.

„Bez nadsázky jde o světový unikát,“ zdůrazňuje Libor Nohál, vedoucí odboru Konstruování a technických výpočtů a hned dodává: „Ve světě toto ložisko nemá konkurenci, a proto je o něj zájem jak v zemích západní Evropy, tak i v Asii. Naopak žádného českého zájemce neznám. Brněnský veletrh je pro nás vítanou akcí pro prezentaci alespoň části výroby v ZKL a seznámení s naším výrobním programem. A třeba i s naším zlatým exponátem. Tohoto ocenění si velice vážíme.“

VÍCE MŮŽETE ČÍST ZDE


AIRSKIN®

 • Kategorie: Zlatá medaile za inovaci v automatizační technice a Industry 4.0
 • Umístění: Pavilon A2, č. stánek 054
 • Výrobce: Blue Danube Robotics GmbH
 • Vystavovatel: ALTEG Bohemia s.r.o.

Stručná charakteristika exponátu

Celý robot i uchopovací část je zakryta měkkým opláštěním AIRSKIN, včetně upínacích a střihových ploch. V případě kolize mezi robotem a zaměstnancem nebo předmětem, snímač kolize reaguje a okamžitě spustí nouzové zastavení robota.

Toto ocenění bylo uděleno za inovativní řešení v oblasti bezpečnosti robotických pracovišť spočívající v dodatečné instalaci jednoduchých pružných opláštění vyrobených aditivní technologií reagujících na dotyk.

Libor Hrstka, jednatel firmy Alteg: „Jde o novou technologii na patentovém principu. Soustřeďujeme se hlavně na český a slovenský trh, v Brně na veletrhu jsme se s tímto opláštěním představujeme poprvé. Chceme s naší novinkou seznámit odbornou veřejnost, získat názory od zákazníků a navázat spolupráci se zajímavými firmami. Ocenění si velice vážíme a v našich přáních by nám mělo pomoci.“

VÍCE MŮŽETE ČÍST ZDE


Sportovní elektromobil StudentCar SCX

 • Kategorie: Zlatá medaile za inovaci v transportu a logistice
 • Umístění: Pavilon Z, stánek 032
 • Výrobce: StudentCar, VŠB-TUO
 • Vystavovatel: Fakulta materiálově technologická, VŠB-TUO

Stručná charakteristika exponátu

Sportovní elektromobil StudentCar SCX vznikl ve spolupráci VŠB-TUO, EVC Group s.r.o. a TÜV SÜD Czech s.r.o. Projekt vývoje podpořil TAČR, v rámci projektu TA01030430, TAČR „Aplikovaný výzkum a vývoj směrem ke zvýšení bezpečnosti vozidel s elektropohonem-elektromobilů a snižování jejich negativních vlivů na životní prostředí“. StudentCar SCX má vyspělou koncepcí 4 nezávislých pohonných jednotek bez převodovek, jedinečný nejen v porovnání s českou konkurencí, ale také celosvětově. Sportovní elektromobil StudentCar SCX sloužil jako testovací platforma pro vývoj battery packu, který dokáže dodávat energii pro čtyři samostatné synchronní elektromotory. Elektromotory přímo přes poloosy přenášejí na kola moment 2100 Nm prakticky od nulových otáček. Díky této koncepci pohonu, která umožňuje Torque vectoring, využívá vozidlo funkce aktivních elektronických diferenciálů, které vozidlu dodávají perfektní jízdní vlastnosti. Zatáčky SCX projíždí bez problémů ve vysokých rychlostech. Jde o jedinečný projekt a to nejen v podmínkách ČR, kde vývojáři vytvořili harmonické spojení atraktivního designu a techniky šetrné k životnímu prostředí a zároveň dosahující vynikajících jízdních vlastností, a výborné dynamiky jízdy. V interiéru nalezneme moderní technologie pro zobrazování palubních údajů v podobě dvojice displejů a odnímatelného tabletu.

Toto ocenění bylo uděleno za inovativní návrh elektrického pohonu kol elektromobilu, který díky velkému momentu nepotřebuje převodovku a teplo z chlazení využívá pro vytápění elektromobilu. Exponát vznikl ve spolupráci se společnostmi EVC Group, s.r.o a TÜV SÜD Czech, s.r.o.

„Po veletržních akcích v Třinci a v Praze jsme začali jednat se dvěma českými zájemci a kontakt jsme navázali i s některými německými firmami, kde nám jde o prodej licence. Zlatá medaile je oceněním několikaletého vývoje, v němž se snažíme studenty zapojovat do výroby aut. Ukazuje se, že obě strany mají z toho prospěch,“ říká Petr Tomčík z fakulty.


Digitální dvojče výrobní buňky VIRTUÁLNÍ ZPROVOZNĚNÍ

 • Kategorie: Zlatá medaile za inovaci v automatizační technice a Industry 4.0
 • Umístění: Pavilon Z, stánek 077
 • Výrobce: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
 • Vystavovatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

Stručná charakteristika exponátu

Digitální dvojče výrobní buňky provozované na ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, je uživateli prezentováno pomocí virtuální reality, kde jsou online zobrazována data z řídicích systémů strojů a zařízení, informačních systémů a z externí senzoriky. Data jsou zpracována a analyzována pro následnou predikci způsobilosti výroby, testování a optimalizaci návrhu výrobní buňky. Navržené digitální dvojče je také užíváno jako nástroj vzdálené virtuální správy pracoviště. Cílem navrženého řešení je především zkrácení časů pro přípravu nové výroby, snížení počtu neshodných obrobků a zefektivnění údržby výrobní buňky, které vede k ekonomickým a časovým úsporám při jejím provozu.

Toto ocenění bylo uděleno za inovativní využití neuronových sítí při konfiguraci řízení obráběcích strojů s využitím rozšířené virtuální reality. Toto řešení je již aplikováno v ostrém provozu ve Slováckých strojírnách.

„V České republice jde o novinku, aplikovanou v ostrém provozu ve Slováckých strojírnách, která vznikla složením různých dílů ze starších strojů. Tuto technologii chceme dál rozvíjet. V Brně ji vystavujeme poprvé a jsme zvědavi, jaký bude zájem. Nevím, že by v Evropě něco podobného existovalo, takže kdyby se nám otevřely dveře i do některých zemí Starého kontinentu, tak bychom se nezlobili,“ usmívá se Jan Vetiška, vedoucí odboru robotiky a robotů.

VÍCE MŮŽETE ČÍST ZDE


ČESTNÉ UZNÁNÍ

Chytrý zásilkový box tučňák

 • Kategorie: Zlatá medaile za inovaci v transportu a logistice
 • Umístění: Pavilon Z, č. stánek 031
 • Výrobce: TEXTILECO A.S.
 • Vystavovatel: TEXTILECO A.S.

Stručná charakteristika exponátu

Venkovní kontejner penguin box s moderním designem  na zásilky je poháněn solární energii. Obsahuje vnitřní i venkovní USB porty, bezpečnostní dveře, čidlo na světlo a do budoucna i variantu s lednicí. Interaktivní obrazovka informuje občany o důležitých událostech v okolí a slouží i jako budoucí platební terminál. Možnost virtuálního tržiště pro aplikace, videa a hudbu. Vyzvedávání balíků kdykoliv a kdekoliv.

Toto ocenění bylo uděleno za inovativní řešení logistiky užívající nové technologie pro udržitelné podnikání v recyklaci a službám občanům založeném na internetu věcí.

VÍCE MŮŽETE ČÍST ZDE


Zlatá medaile za celoživotní dílo

Jaroslav Kopáček

Profesor Jaroslav Kopáček patří mezi nejvýraznější osobnosti oboru hydrauliky a pneumatiky, kterému věnoval celý svůj profesní život a stále ve svých úctyhodných 88 letech aktivně působí na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Kromě pedagogické činnosti se v průběhu své více než 60-ti leté kariéry podílel na četných projektech a výzkumu oboru hydrauliky a pneumatiky. Jeho akademická dráha byla bohužel na 20 let přerušena v reakci na jeho zásadní postoj k událostem roku 1968. Během následující doby působil na Výzkumném ústavu hydraulických mechanismů v Dubnici nad Váhom. Na fakultu byl Jaroslavu Kopáčkovi umožněn návrat v roce 1990, kdy byl jmenovaný profesorem pro obor hydraulických strojů a zařízení. Na ocenění zlatou medailí byl profesor Kopáček navržen Českou vědeckotechnickou společností, kde mimo jiné po dlouhá léta aktivně působil.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše