BIOMASA

JOHANN HOCHREITER – přeměňte bioplyn na biometan

Deset let zkušeností v oboru bioplynu má společnost JOHANN HOCHREITER s.r.o. se sídlem v Plzni. Zabývá se projektováním, inženýringem, výstavbou i servisem bioplynových stanic.

„Provádíme servis na desítkách našich realizací v ČR. Pro další budoucnost bioplynových stanic nabízíme technologii pro přeměnu bioplynu na biometan. Společně s našimi zahraničními partnery zajišťujeme kompletní realizace zařízení bioMetan Hochreiter,“ specifikuje služby Josef Slavík z obchodního oddělení společnosti. Doplňme ještě, že bioplynové stanice Hochreiter jsou schopny pracovat s rozmanitými vstupními surovinami, odkukuřičné siláže a kejdy, přes velké množství travní senáže a chlévské mrvy, až po biologicky rozložitelné komunální odpady.

Další aktuality z veletrhu

05. 03. 2020 TECHAGRO UPOZORNĚNÍ - Klamavá služba International Fairs Directory

Firmy Fair Expo, Jessie Data, Expo Guide, Fair Guide, Construct Data, MULPOR nemají žádnou obchodní vazbu na BVV a společnost Veletrhy Brno a.s. se distancuje od praktik zmíněných firem. Doporučujeme, aby vystavovatelé našich veletrhů na nabídky či zaslané faktury zásadně...