ProDítě

Translation is not available.

Blueberry Original nabídne nové produkty i slevy

Česká společnost Blueberry Original s.r.o. zahájila svou výrobní činnost v roce 2016. Zaměřuje se na návrh, vývoj a výrobu šitých dětských textilních produktů.

Společnost Blueberry Original s.r.o. se po zvážení situace na trhu a dostupného know-how rozhodla rozvíjet marketingové, obchodní a produktové segmenty moderních dětských šitých výrobků.

Budoucnost naší společnosti vidíme v efektivním využití unikátního know-how, kvalifikovaných pracovníků návrhu a vývoje, výkonného a moderního strojního vybavení a schopnosti účelně plánovat výrobu s optimálním využitím personálních a technologických kapacit, ekonomických a materiálních zdrojů.

Společnost se rovněž zaměřuje na výběr zákazníků schopných ocenit unikátní schopnosti firmy v oboru šitých dětských výrobků.

Na veletrhu ProDítě nabídne společnost nejen nové výrobky, ale také zajímavé slevy.

Sledujte firmu také na Facebooku a Instagramu.

More news from the fair trade