ProDítě

Translation is not available.

Některé postýlky a nosítka mohou ohrožovat dětské zdraví. Jak je poznáme?

Bezpečnost je u výrobků pro děti klíčovým kritériem výběru. Veletržní přednáška pořádaná Textilním zkušebním ústavem radila výrobcům, distributorům, prodejcům i rodičům, jak poznat nebezpečný výrobek a čeho se vyvarovat.

„Zákon o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 definuje bezpečný výrobek také na základě shody s národními technickými normami. Technické normy, které v sobě obsahují bezpečnostní požadavky na daný výrobek, jsou tedy závazné, přestože se někteří dodavatelé domnívají, že se na jimi dovážené zboží nevztahují,“ zdůraznil přednášející Vítězslav Gaja z Textilního zkušebního ústavu. V praxi podle něj dotázané společnosti argumentují třeba tím, že jde o výrobek z vyspělého trhu jako Německo nebo Itálie, takže určitě splňuje vše, co má. Výsledkem takového přístupu mnohdy bývá pokuta od České obchodní inspekce. Větší pochybení mohou vést až ke stažení výrobku z trhu a uvedení v databázi nebezpečných výrobků Rapex. „Teprve po této zkušenosti se firmy obracejí na nás s prosbou o pomoc. Domnívám se, že mnohem efektivnější je zabývat se požadavky na bezpečnost výrobku ještě před jeho uvedením na trh, a to jak pro výrobce, tak z pohledu distributora i prodejce. Je nutné si uvědomit, že co platí v zahraničí, nemusí zcela platit u nás,“ upozornil Vítězslav Gaja.

Častý výskyt nedostatků u dětského zboží potvrdila loňská mezinárodní kontrolní akce zaměřená na bezpečnost klasických i cestovních postýlek a dětských nosičů. Jak zaznělo v přednášce, mezi deseti zapojenými evropskými kontrolními orgány byla i Česká obchodní inspekce, která v rámci akce zkontrolovala deset u nás prodávaných výrobků a u všech zjistila porušení zákonných povinností. Většinou šlo o formální nedostatky typu chybějící průvodní dokumentace v českém jazyce, ale tři modely dětských nosičů vykazovaly vážné nebo vysoké bezpečnostní riziko. Celkem se v EU při této akci kontrolovalo 107 dětských postýlek a nosičů, přičemž plně v souladu s požadavky norem bylo jen 13 z nich.

Požadavky norem si mohou ověřit jak firmy obchodující s dětským zbožím, tak rodiče. Přehled norem s možností podrobného vyhledávání je za poplatek k dispozici na stránkách České agentury pro standardizaci v rámci služby ČSN Online. Dodavatelům výrobků pro děti Vítězslav Gaja doporučil spolupráci s akreditovanými zkušebními laboratořemi a certifikačními orgány pro výrobky. Vyhnou se tak hrozícím pokutám, ale především předejdou jakémukoliv možnému ohrožení bezpečí a zdraví uživatele, které může mít i fatální následky.  „Textilní zkušební ústav, s.p., se už 25 let zabývá testováním a certifikací v oblasti textilu a nábytku a nabízí firmám pomoc při plnění technických i legislativních požadavků pro konkrétní výrobky. V rámci naší činnosti v mezinárodní a národní technické normalizaci víme předem, jaké změny se chystají, a to včetně možného dopadu na daný výrobek,“ informoval přednášející. 

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše