Caravaning Brno

Translation is not available.

Představujeme nového partnera veletrhu

V letošním roce je naším oficiálním partnerem také Asociace kempování a karavaningu z.s. Tato mladá a svěží Asociace si dala za cíl hájit zájmy karavanistů, kempařů a komerčních subjektů spojených s tímto životním stylem a nutno dodat, že se jí to začíná dařit. Například se jí povedlo zaslat do Poslanecké sněmovny návrh na začlenění karavanového stání (Stellplatzu) do legislativy tak, aby jeho výstavba byla pro zájemce v budoucnu jednodušší, neboť legislativa tento pojem nezná a budoucím provozovatelům to přináší nemalé potíže. Nad touto problematikou se od té doby pravidelně setkávají s panem poslancem Janem Richterem, který se rozhodl zájmy AKK ČR v Poslanecké sněmovně zastupovat a hájit.

Dalším jejím úspěchem je postupné propojování stávajících provozovatelů karavanových stání za účelem předávání si zkušeností, stejně jako tyto provozovatele propojovat se zájemci o jejich vybudování. O tom ostatně svědčí i plánovaná diskuze na téma Setkání provozovatelů a zájemců o vybudování karavanového stání – získejte odpovědi na otázky, které vás zajímají, která se uskuteční v rámci našeho veletrhu Caravaning Brno.

AKK ČR je také ve spojení se zástupci krajů a vybranými hejtmany, kdy je seznamuje jak s životním stylem karavaningu, tak s potřebami karavanistů. Další její snahou je, aby jednotlivé kraje našly v rámci svých dotačních titulů finanční prostředky na výstavbu karavanových stání a tím podpořili zájemce o jejich vybudování. V této oblasti má za sebou několik jednání a v blízké době bude Asociace prezentovat svá doporučení také v rámci zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch. Nutno dodat, že mezi zástupci krajů našla své příznivce a my jí tak budeme držet palce, aby se i tato snaha setkala v konečném důsledku s pozitivním výsledkem.

Asociaci kempování a karavaningu není lhostejná ani problematika spojená s ŘP, mýtem a váhovými limity. I tomu se věnuje a již začíná vznikat pracovní skupina složená z členů AKK ČR, kteří si vzali za své připravit podklady a návrhy k dalším jednáním s Ministerstvem dopravy.

Zajímá vás co dalšího AKK ČR chystá, jaké jsou její plány na rok 2020 či ji chcete podpořit a stát se členem? Navštivte její stránky, na kterých se vše dozvíte. Jsme rádi, že takováto asociace u nás vznikla a přejeme jí mnoho úspěchů.  https://akkcr.cz/

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše