TECHAGRO

Translation is not available.

Silák Hektor, který ale myslí na vodu v půdě

Letos poprvé se současně s oceněním GRAND PRIX rozdávaly diplomy, které nesou nápis Soil Water Retention Friendly. Stroje a technologie, které jej získaly, svým budoucím majitelům říkají: „Pomáhám udržet vodu v krajině“.

Na historicky první plaketu dosáhla se svým exponátem česká společnost OPaLL-AGRI, s.r.o. se sídlem v Dolních Životicích na Opavsku.

Porotu přesvědčil její hloubkový podrývák Hector 3H a zdůvodnila to slovy: „Porušením zhutnělých vrstev půdy dochází k zlepšení jejího vodního režimu. Stroj je určen k podrytí v celém pracovním záběru. Omezením mísícího efektu pracovních nástrojů stroje předurčuje jeho využití v nápravě retenčních vlastností velmi zhutnělých půd. Možnost výměny zadního utužovacího válce umožňuje použití stroje, jak na orné půdě, tak i na trvalých travních porostech.“

Je to stroj, který pomůže poli i louce. Hector sice podryje půdu do hloubky 45 centimetrů, ale zároveň ji nepromíchává, ale provzdušňuje a kypří. Taková zemina dovede zadržet více vláhy. I Hector zažívá v Brně svoji premiéru. Firma jeho vznikem reagovala na přání zemědělců a trend být k půdě šetrnější. A „citlivý silák“ má další plus - díky maximálnímu využití hydraulických prvků je nenáročný na seřízení a je lépe chráněn před poškozením. Je nenáročný na tahovou sílu, příznivá je i jeho cena, což jsou důležité ekonomické ukazatele.

Zájemci jej uvidí v pavilonu F a v Brně jde vůbec o první představení na odborném veletrhu.

More news from the fair trade