TECHAGRO

17 exponátů zabodovalo v GRAND PRIX TECHAGRO, BIOMASA a SILVA REGINA

Rekordních 91 exponátů letos bojovalo o ocenění GRAND PRIX veletrhů Techagro, Biomasa a Silva Regina.

Osmnáctičlenná porota v čele se svým předsedou Jiřím Maškem, děkanem České zemědělské univerzity v Praze, nakonec vybrala 17 z nich. Ceny a plakety předal na slavnostním večeru spolu s ministrem zemědělství Jiřím Milkem a Jiřím Kulišem, generálním ředitelem a předsedou představenstva Veletrhy Brno a.s.

Tři exponáty pak získaly historicky první ocenění Soil Water Retention Friendly, jde o stroje či technologie, které napomáhájí udržení vody v krajině. To si odnáší i Eco Tiller 600 společnosti P&L, stroj navíc bodoval v Grand Prix Techagro. Zástupci firmy si přišli na pódium ještě dvakrát, jejich kypřič brambor Varior 500 byl dalším oceněným exponátem v kategorii Soil Water Retention Friendly a za svého favorita jej označila také redakce časopisu Farmář.

„Moderní a chytré technologie a průmyslová revoluce Průmysl 4.0, které jsou všeobecně známé, se překlopily do zemědělství a je tu trend Zemědělství 4.0. Já pevně doufám, že smart technologies přivedou oboru mladé lidi a zároveň nám umožní produkovat dostatek potravin nejen pro nás, ale i pro ty, kteří si je vypěstovat nemohou,“ poznamenal Jiří Mašek.

Kdo tedy prestižní ocenění získal?

GRAND PRIX TECHAGRO 2018

VALTRA T245V - Smart Touch

Výrobce: VALTRA Oy Ab, Finland

Vystavovatel: TOPAGRI s.r.o.

Cenu převzali Jiří Zikmund, jednatel společnosti, a Jiří Zelenka výkonný ředitel společnosti

Posudek komise: Traktor VALTRA T254 Versu je moderní konstrukce a přichází s novou loketní opěrkou SmartTouch s dotykovým, 9 palcovým displejem, který umožňuje řidiči ovládat a nastavovat parametry motoru, převodovky a hydraulického systému. Integruje ovládání všech nejnovějších systémů pro precizní zemědělství – Navigace, ISObus, AgControl, TaskDoc a obraz z přípojné kamery. Práce se SmatTouch je jednoduchá, intuitivní, zvyšuje produktivitu práce nářadí agregovaného s traktorem a snižuje pracovní zátěž obsluhy.

CASE IH Quadtrac CVX

Výrobce: CNH Industrial Österreich GmbH

Vystavovatel: AGRI CS a.s.

Cenu převzali Martin Rada, předseda představenstva AGRI CS a generální ředitel skupiny Agrotec, a Pavel Novák, produktový manažer pro traktory CASE IH

Posudek komise: Traktor CASE IH Quadtrac CVX vychází z úspěšného konceptu čtyř pásového podvozku QUADTRAC, který je navíc vybaven převodovým ústrojím CVT (Continual Variable Transmission) s plynulou změnou převodového poměru. Osvědčená koncepce čtyř na sobě nezávislých pásových jednotek společně s kloubovým systém zaručuje neustálý kontakt pásů s půdou pro zajištění optimální tahové síly a snižuje nežádoucí zhutnění půdy. Převodové ústrojí je navrženo tak, aby při rychlosti do 10 km/h byl přenos výkonu na pásové jednotky pouze mechanicky, co zaručuje vysokou tahovou účinnost. Traktor je vybaven systémem řízení produktivity APM (Automatic Productivity Management), který dokáže optimálně sladit otáčky motoru a převodový poměr pro dosažení nejnižší spotřeby paliva.

CLAAS CEMOS AUTO THRESHING

Výrobce: CLAAS KGaA mbH

Vystavovatel: AGRALL zemědělská technika a. s.

Cenu převzal Josef Trávníček, předseda představenstva společnosti AGRALL

Posudek komise: Software CLAAS CEMOS AUTO THRESHING, kterým je vybavena sklízecí mlátička LEXION je prvkem přispívajícím k automatizaci sklizně, který zastřešuje a propojuje automatické systémy CMOS AUTOMATIC a AUTO TRESHING. Umělá inteligence systému CEMOS AUTOMATIC umožňuje sklízecí mlátičce LEXION najít vlastní optimální nastavení jednotlivých funkčních částí stroje a tím se neustále přizpůsobovat podmínkám na poli. Systém AUTO THRESHING umožňuje pro aktuální sklízenou plodinu optimální nastavení mláticího ústrojí, z hlediska kvality zrna a jeho čistoty. To vše je v souladu s pojezdovou rychlostí a spotřebou paliva. 

Automatické funkce sklízecí mlátičky JOHN DEERE S700 – Interactive Combine Adjustment 2 (ICA2) a ActiveYield

Výrobce: John Deere Werke Zweibruecken

Vystavovatel: STROM PRAHA a.s.

Cenu převzal Jiří Ptáčník, produktový manažer pro sklízecí mlátičky John Deere

Posudek komise: Sklízecí mlátičky JOHNE DEERE řady S700 přináší na trh dvě zásadní inovace ve smyslu automatizace práce sklízecí mlátičky, které vedou k jejímu efektivnímu využívání. Interactive Combine Adjustment 2 (ICA2) je uceleným systémem pro kompletní automatickou optimalizaci sklízecí mlátičky. Systém využívá informace o čistotě a kvalitě zrna, složení a množství omlatu a informace o ztrátách. Veškerá dostupná data se automaticky vyhodnocují a softwarové algoritmy rozhodují o vykonání potřebných změn v nastavení všech funkčních částí mlátičky. Active Yield je systém, který automaticky provádí průběžnou kalibraci výnosoměru bez nutnosti jakéhokoli vstupu obsluhy. Díky systému ICA2 dokáže i ne příliš zkušená obsluha udržet požadovanou kvalitu práce a využít potenciál stroje.

Mirobot 3.0

Výrobce: SERMAP

Vystavovatel: AGRICO s.r.o.

Cenu převzali Karel Bařinka, obchodní zástupce společnosti, a Michal Karmazín, ředitel prodeje

Posudek komise: Jde o robotické zařízení pro odkliz výkalů ze stájí pro skot. Je schopné odklízet jak tekuté výkaly z bezstelivových stájí, tak i chlévskou mrvu s vysokým obsahem slámy. Zařízení je programovatelné a kontrolovatelné prostřednictvím vzdáleného přístupu. Pracuje automaticky bez nutnosti přehánět zvířata a otvírat zábrany.

MooMonitor+

Výrobce: Dairymaster, Ireland

Vystavovatel: MERKANTA INTERNATIONAL spol. s r.o.

Cenu převzal Marián Šťasný, sales director společnosti Merkanta

Posudek komise:  Zařízení na detekci říje a monitorování příjmu krmiva, přežvykování a zdravotních stavu dojnic. Sytém je použitelný ve stáji i na pastvině a má dosah díky účinné anténě až 5 km. Informace se předávají každých 15 minut do počítače a jsou dostupné prostřednictvím sítě internet. Systém významně zlepšuje řízení chovu a prospívá ke zlepšení zdravotního stavu, produkce i reprodukce. 

Vyhodnocování polních pokusů pomocí dronů

Výrobce: Survia s.r.o.

Vystavovatel: Survia s.r.o.

Cenu převzali Viktor Setnický a Petr Lněnička, jednatelé společnosti Survia

Posudek komise: Jedná se o moderní technologii využívající nejnovější poznatky spektrální analýzy porostu. Získaná data jsou následně vyhodnocena na základě vyvinutých algoritmů. Konečný uživatel má k dispozici podklady pro důkladnou analýzu stavu porostu na sledovaných pozemcích. Pracovní skupina je schopna monitorovat stovky hektarů denně. 

Mapy rezistence škůdců řepky olejky proti účinným látkám insekticidů

Výrobce: Ing. Marek Seidenglanz, Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D., Prof. RNDr František Kocourek, CSc., Ing. Pavel Kolařík, Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Jiří Havel, CSc., Ing. Ján Táncik, Ph.D., Mgr. Martina Sojneková - Agritec Plant Research, s. r. o.

Vystavovatel: Agritec Plant Research, s. r. o.

Cenu převzal Prokop Šmirous, ředitel a jednatel společnosti

Posudek komise:  Volně dostupná aplikace sledování přináší přehled o rezistenci populace škůdců na řepce společně s informací o doporučených přípravcích, které zajistí dostatečnou účinnost zásahu. Dojde k omezení šíření rezistentní populace škůdců, rovněž se omezí použití nevhodných přípravků z hlediska rezistence k účinným látkám. Výhodou je celorepublikové pokrytí daty se zaměřením na oblasti s intenzivním pěstováním řepky.

ECO TILLER 600 – stroj pro pásové zpracování půdy (Strip Till)

Výrobce: P&L, spol. s r.o.

Vystavovatel: P&L, spol. s r.o.

Cenu převzali Antonín Šedek, jednatel společnosti, a Petr Lebeda, ředitel společnosti

Posudek komise:  Pásové zpracování půdy představuje perspektivní technologii zejména pro širokořádkové plodiny. Stroj se vyznačuje vlastní modulární konstrukcí pracovních nástrojů spolu s unikátním řešením čistících kol. Stroj je určen nejen pro primární zpracování půdy v pásech, ale i pro přísev a aplikaci hnojiv. Stroj je vhodný i pro použití v rámci protierozních opatření. 

AZURIT 9/8.75 KD Lemken

Výrobce: LEMKEN GmbH & Co. KG

Vystavovatel: LEMKEN CZECH s.r.o.

Cenu převzali Lubomír Klička a Miloš Novák, zástupci výrobce pro Českou republiku

Posudek komise: Navržená konstrukce přesného secího stroje inovuje způsob zakládání širokořádkových plodin, kdy osivo je ukládáno do pravidelného sponu s optimálními podmínkami pro růst rostlin. Jedná se o dvouřádkový výsev se současným uložením hnojiva mezi oba řádky. Navíc stroj umožňuje efektivní zakládání kolejových meziřádků. 

PS 300 M1 TWIN-APV

Výrobce: APV - Technische Produkte GmbH

Vystavovatel: Agrozet České Budějovice a.s.

Cenu převzala Bohdana Bačáková, zástupkyně výrobce pro ČR a Slovensko.

Posudek komise:  Současný výsev dvou plodin s rozdílnými vlastnostmi semen představuje značný technický problém. Stroj umožňuje objemově variabilní rozdělení komory zásobníku podle vysévaných plodin. Zároveň umožňuje nezávislé nastavení výsevku obou plodin bez ohledu na parametry osiva pomocí unikátního řešení výsevního mechanizmu. Stroj je řešený jako nástavbový s možností agregace pro různé technologie.

SILOKING TruckLine e.0, eTruck 1408

Výrobce: SILOKING - Mayer Maschinenbau GmbH

Vystavovatel: SILOKING - Mayer Maschinenbau GmbH

Cenu převzal Jan Dušák, zástupce výrobce Siloking

Posudek komise:  Jedná se o samojízdný míchací krmný vůz s vertikálním míchacím ústrojím, který má plně elektrický pohon. Je to kompaktní stroj s výbornými manévrovacími schopnostmi, vhodný i pro stáje s omezenými průjezdnými profily.

 Míchací zařízení s objemem 10 m3předurčuje stroj pro použití na menších a středních farmách

GRAND PRIX SILVA REGINA 2018

John Deere 1170G 8W

Výrobce: John Deere Forestry Oy

Vystavovatel: Merimex s.r.o.

Cenu převzal Vlastimil Zeman, ředitel společnosti Merimex


Posudek komise:  Zcela nová konstrukce motorové části zvyšující komfort obsluhy, první EURO5 motor u harvestorových technologií, synchronizace při ovládání hydraulického jeřábu a snížení tlaku na půdu díky osmikolového podvozku byly mimo jiné na první pohled výrazným technologickým posunem vedoucí k udělení ceny Grand Prix.

Traktorová vyvážečka LV10 HP

Výrobce: Agama a.s.

Vystavovatel: Agama a.s.

Cenu převzal Josef Juřík, ředitel společnosti Agama

Posudek komise:  Komise velmi pozitivně hodnotila vývoj hybridního pohonu vyvážecího přívěsu na dříví, jako v ČR zcela ojedinělý a novátorský přístup, zvyšující provozní nasazení vyvážecích souprav. Přijatá koncepce má vysoký potenciál uplatnění u velkého portfolia konečných zákazníků hospodařících na menších lesních majetcích, kde je upřednostňována univerzální technologie.

GRAND PRIX BIOMASA 2018

Teplovodní kotel na směs dřevěných a rostlinných pelet

Výrobce: Petrojet Trade s.r.o.

Vystavovatel: Petrojet Trade s.r.o.

Cenu převzal Jindřich Sinkule, spolumajitel společnosti

Posudek komise: Jedná se o teplovodní kotel určeným ke spalování tuhých paliv na bázi dřevních pelet, agropelet a zbytkových surovin ze zemědělské výroby. Výhodou kotle je regulovatelnost výkonu v širokém rozmezí a způsob spalování rotačním hořákem, který zamezuje spékání popele na roštu i při vysokých teplotách hoření. Kotel je opatřen bezpečnostním turniketem proti prohoření a dopravníkem pro odvod popele.

SOIL WATER RETENTION FRIENDLY

V letošním roce měla premiéru nová kategorie s názvem Soil Water Retention Friendly, do níž se mohly přihlásit exponáty soutěžící o Grand Prix. Jak již anglický název napovídá, jedná se o ocenění za příznivé působení stroje nebo technologie na půdní vlastnosti (fyzikální, chemické či biologické) vedoucí ke zlepšení retenční funkce půdy. Komise se rozhodla letos ocenit tyto produkty, které splnily kritéria dané kategorie.

Varior 500 – kypřič brambor

Výrobce: P&L, spol s r.o.

Vystavovatel: P&L, spol s r.o.

Diplom převzali Antonín Šedek, jednatel společnosti, Pavel Růžek, výzkumný pracovník Výzkumného ústavu pro rostlinnou výrobu v Praze-Ruzyni

Posudek komise: Konstrukce stroje je určena pro zlepšení retenčních schopností půdy infiltrací vody ze srážek nebo závlahy. Současně vytváří vhodné podmínky pro efektivní využití živin včetně povrchové a podpovrchové kultivace hrůbků a brázd. Při použití tohoto stroje dochází k rozrušení půdní krusty na povrchů hrůbků a vytváří nebo obnovuje důlky a hrázky v nekolejové brázdě.

ECO TILLER 600 – stroj pro pásové zpracování půdy (Strip Till)

Výrobce: P&L, spol s r.o. (viz výše)

Diplom převzali Antonín Šedek, jednatel společnosti, Tomáš Horký, vedoucí výroby

Posudek komise: Pásové zpracování půdy je primárně určeno pro ochranu půdy, zlepšení vodního režimu v půdě a energetickou úsporu. Vodní režim půdy je ovlivněn preferenčním tokem vody do kořenové zóny v pásech pěstovaných plodin. Zpracování půdy navrženým strojem vykazuje prokazatelný protierozní efekt, kdy dojde ke snížení povrchového odtoku, zejména na svažitých pozemcích. 

Hloubkový podrývák HEKTOR 3H

Výrobce: OPaLL-AGRI, s.r.o.

Vystavovatel: OPaLL-AGRI, s.r.o.

Diplom převzal Petr Jedlička, obchodní ředitel

Posudek komise: Porušením zhutnělých vrstev půdy dochází k zlepšení jejího vodního režimu. Stroj je určen k podrytí v celém pracovním záběru. Omezením mísícího efektu pracovních nástrojů stroje předurčuje jeho využití v nápravě retenčních vlastností velmi zhutnělých půd. Možnost výměny zadního utužovacího válce umožňuje použití stroje, jak na orné půdě, tak i na trvalých travních porostech.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše