International Engineering Fair

Translation is not available.

Diskuse o automatizaci a robotizaci přinesla volání po změně vzdělávacího systému

Součástí doprovodného programu mezinárodního strojírenského veletrhu byla i panelová diskuse na stánku společnosti ABB. Včera zazněla řada názorů na téma „Automatizace a robotizace v českém průmyslu a její vliv na celou společnost“. Na otázky Michaly Hergetové odpovídali Tanja Vainio, generální ředitelka ABB Česká republika a Slovensko, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, předseda správní rady M. L. Moran Václav Novák, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků ČR Karel Havlíček a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj. „Naše společnost je lídrem v robotice. Proto organizujeme i tyto diskuse a jsem ráda za tento dialog i za spoustu lidí, které toto téma zajímá,“ dodala Tania Vainio na závěr debaty, která byla živě přenášena a kdy zájemci mohli klást dotazy prostřednictvím mobilní aplikace.

Úvod diskuse přinesl úvahy o digitalizaci a jejím vývoji v souvislosti s konkurenceschopností českých podniků.  Zazněly názory, že digitalizace v průmyslu je nutná, ale musí jít přirozenou cestou, kdy si ji vyžádá rychle měnící se prostředí, tak jak tomu bylo v minulosti například v případě bank a elektronického bankovnictví. Změny budou podle diskutujících požadovat jak zahraniční partneři, tak zaměstnanci i zákazníci, kteří postupně mění své spotřebitelské chování a čím dál více používají moderní technologie a aplikace k nákupu i individualizaci svých požadavků. Karel Havlíček také upozornil na připravovaný Rok digitálního podnikání, zaměřený na řemesla, kdy AMSP plánuje organizovat návštěvy zástupců cechů a asociací do sousedních zemí do řemeslných digitálních center. „Zorganizovali jsme již misi do Německa s cílem ukázat kominíkům, tesařům a pokrývačům, jak tam pracují s novými technologiemi a jak například využívají drony předtím, než vůbec řemeslník vyleze na střechu. Nebo jak instalatéři spolupracují se softwarovými inženýry, aby byli připraveni poskytnout zákazníkům komplexní služby a uměli například nastavit dálkové ovládání některých činností v „chytrém“ domě, uvedl Karel Havlíček.

Velká část diskuse byla věnována vzdělávání a efektivnějšímu využití finančních prostředků, které jsou investovány do vědy a výzkumu. Přítomní se shodli na tom, že Česká republika potřebuje zásadní změnu současného vzdělávacího systému a že zaměření na praktické dovednosti spojené s moderními technologiemi by mělo být součástí výuky už od základních škol. Jan Rafaj také apeloval na to, že je nutné podporovat talenty a propojovat kreativní lidi, kteří generují nápady, s těmi, kteří je dokáží realizovat. Václav Novák podpořil tento názor myšlenkou, že nejdůležitějším zdrojem pro posunutí ekonomiky na vyšší úroveň, je intelektuální kapitál a v malém historickém exkurzu připomněl, že každá úspěšná společnost byla vždy postavena na kvalitě a vymahatelnosti práva, na vzdělanosti, schopnosti pochopit aktuální dobu a přizpůsobit se jí.

Také podle Tanji Vainio je vzdělávání velmi důležité, a to včetně rekvalifikací, protože charakter práce se dynamicky mění a odpovědností firem je také rekvalifikace zaměstnanců. Proto i vedení společností musí úzce spolupracovat s HR odděleními a change management vnímat jako důležitý proces. V diskusi se řečníci shodli na tom, že je těžké předvídat, co všechno zaměstnanci budou muset v budoucnu umět, ale že je velmi důležité ve firmách vést zaměstnance k tomu, aby byli schopni se neustále učit a posouvat se dál.

Závěr diskuse patřil doporučením a návrhům, co by stát měl pro digitalizaci udělat a co by podnikatelé potřebovali, aby dobře zvládli přechod na digitální ekonomiku. Vladimír Novák navrhl zjednodušení procesů tak, aby podporovaly, a nikoliv bránily podnikání, a také školský systém, který bude vychovávat školitelné a přeškolitelné lidi. Vladimír dlouhý taktéž zmínil reformu ve školství, zjednodušení administrativy a méně byrokracie, zlepšení obrazu podnikatelů ve společnosti a rychlejší nástup mladé generace, ovládající moderní technologie. Tanja Vainio zmínila potřebu lepšího jazykového vybavení, inovace v průmyslu a diverzitu ve firmách s vyšším zapojením žen. Karel Havlíček nabádal k rychlejšímu rozhodování i uvádění produktů na trh. Podle jeho slov jsme pomalejší než okolní svět, takže je třeba „hrát rychleji, účelněji a střílet z každé pozice“.  Jan Rafaj na závěr hovořil o tom, že je třeba podporovat úspěšné lidi a nebát se i neúspěchu, který je mnohdy učitelem pro budoucnost. „Přejme lidem úspěch a motivujme je, aby je i chyby vedly ke znalostem.“

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše