International Engineering Fair

Translation is not available.

Vietnam je pro české exportéry slibným trhem

V Exportním domě, ve kterém probíhaly různé semináře pro české exportéry, se přednášky a diskuze věnovaly mimo jiné příležitostem ve Vietnamu. Tato země se řadí mezi státy, které v poslední dekádě vykazují stabilní růst ekonomiky. V roce 2017 činil růst HDP 6,3 procenta a inflace se pohybuje v rozmezí tři až čtyři procenta. Také tam panuje nízká nezaměstnanost, kolem dvou procent.

Obchodní vztahy mezi EU a Vietnamem výrazným způsobem ovlivní nová Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EU-Vietnam Free Trade Agreement - EVFTA), která by měla vstoupit v platnost v roce 2019. Očekává se, že do pěti let od vstupu EVFTA v platnost se objem vzájemného obchodu mezi EU a Vietnamem zvýší o padesát procent. Dopad na příliv evropských investic do Vietnamu by měl být ještě několikanásobně vyšší. Pokles celních sazeb v rámci EVFTA se samozřejmě pozitivně odrazí také na růstu českého vývozu do Vietnamu. Přesný rozsah dopadu EVFTA na nárůst českého exportu do Vietnamu nelze v současné době odhadnout. Pokud však zůstane zachována aktuální struktura českého vývozu do Vietnamu, kde převažují stroje a zařízení, u kterých je tempo snižování celních sazeb nejrychlejší, lze předpokládat rostoucí konkurenceschopnost českých vývozů na Vietnamském trhu už v prvních letech platnosti EVFTA.

Například v automobilovém průmyslu současné vysoké celní zatížení a vysoká spotřební daň na osobní vozy neumožňuje masivnější expanzi evropských výrobců automobilů do Vietnamu. Až vstoupí v platnost očekávaná dohoda, situace se dramaticky změní. U malých a středních vozů, kde nyní ve Vietnamu clo činí až 78 procent, má být do deseti let sníženo na nulu, u vyšší kubatury nad tři litry do devíti let a u nákladních vozů do deseti let. Náhradní díly pro automobily budou mít progresivnější postup a clo bude zrušeno do sedmi let.

Vzhledem ke značně zastaralému vozovému parku dopravních podniků v Hanoji a Ho Či Minově městě je plánovaná rozsáhlá obměna autobusů. Příležitostí pro české výrobce lze spatřovat zejména v případě realizací subdodávek pro stavbu jednotlivých linek resp. Stanic, ale též v dodávkách vozového parku.  Příležitosti se také zvýší i pro české výrobce autobusů.

V důlním a těžebním průmyslu má Vietnam bohaté zásoby nerostných surovin, tedy i paliv. Vládní energetická strategie do roku 2030 počítá s nárůstem podílu uhlí na výrobě elektrické energie, a to zejména v severních oblastech Vietnamu. Řada českých firem disponuje stroji, zařízeními i originálními technologiemi na těžbu uhlí, jeho dopravu, měření kvality apod. Některé firmy do Vietnamu do tohoto segmentu vyvážejí. Prostor pro export se zvýší. Exportní potenciál je také při dodávkách zařízení pro těžbu vápence a sklářské technologie k využití bohatých ložisek sklářských písků.

V energetickém průmyslu počítá vietnamská národní energetická strategie s nárůstem celkové instalované kapacity ze současných 38 GW na 96 GW v roce 2025 a na 130 GW v roce 2030. Dojde také ke změně energetického mixu. České firmy mají a budou mít značný potenciál v tomto odvětví například ve výrobě a exportu malých vodních elektráren v know-how na produkci kogeneračních jednotek využívajících jako palivo biomasu nebo odpad. Totéž platí o větrných elektrárnách a využití solárních systémů. Příležitosti pro zapojení českých firem nabízí také ropný a plynárenský sektor. Vietnam totiž plánuje výstavbu své třetí rafinerie s kapacitou osm milionů tun ropy ročně a výstavbu tří nových plynovodů v celkové délce 880 km.

Ve Vietnamu vzrůstá poptávka po službách českých firem v oblasti ICT a naše společnosti už pronikají na místní trh. Konkrétně je zájem o různé aplikace v energetice nebo obranném průmyslu. V posledním období roste zájem o české technologie z oblasti kybernetické bezpečnosti. Vietnam má také zájem o české trenažery pro pěchotu a letecké simulátory. Naše firmy se chtějí také zúčastnit i generálních oprav letadel L-39, které používá vietnamské letectvo.  Vietnam také potřebuje modernizovat starou ruskou techniku – radary, tanky apod.

České firmy mohou ve Vietnamu dobře uspět v celé řadě technických a inženýrských služeb poskytovaných v souvislosti s realizací velkých energetických celků. V této oblasti nebudou naše firmy v pozici ETC či dodavatelů technologií, ale budou pomáhat vietnamským partnerům v rámci technické a inženýrské pomoci. Dalšími perspektivními službami pro vietnamský trh jsou geologické a projektové služby a v poslední době je patrný narůstající význam finančních a bankovních služeb, kde už české firmy ve Vietnamu úspěšně působí. Velmi dobrý potenciál pro naše firmy je ve Vietnamu také oblast ICT, služeb a software.

Nastavení cookies

Ke sledování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Tyto soubory mohou obsahovat osobní údaje. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je dle platné legislativy vyžadován váš souhlas.
Příjmout vše